Obilježen Svjetski dan zdravlja u Foči

Medicinski fakultet Foča je u saradnji sa JZU Dom zdravlja Foča, JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske Regionalni centar Foča, JZU Apoteka Foča i Udruženjem dijabetičara Foča obilježio Svjetski dan zdravlja. Ovogodišnji slogan Svjetskog dana zdravlja je: „Primarna zdravstvena zaštita – osnov univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom”.
Kvalitetna i pristupačna primarna zdravstvena zaštita pokriva većinu zdravstvenih potreba tokom života, uključujući usluge kao što su: skrining, vakcinacia, informacije o tome kako spriječiti nastanak bolesti, planiranje porodice, liječenje, koordinaciju sa drugim nivoima zdravstvene zaštite i rehabilitacija. Usluge se pružaju građanima na teritoriji na kojoj žive i rade. Zdravstveni radnici imaju ključnu ulogu u edukaciji pacijenata o tome kako da se brinu o svom zdravlju, koordinišu potrebe svojih pacijenata i zagovaraju kod rukovodilaca zdravstvenih ustanova i kreatora politike unapređenje usluga u skladu sa potrebama pacijenata.
Građani Republike Srpske najčešće obolijevaju i umiru od bolesti srca i krvih sudova, malignih bolesti i dijabetesa. Značajno učešće zauzimaju i bolesti koje se mogu spriječiti vakcinama. S druge strane oko trećina stanovništva puši cigarete, preko 55% konzumira alkohol, oko 58% ima slabu fizičku aktivnost, a svaki deseti građanin dosoljava hranu prije nego je proba. Osim toga, samo oko 32% beba mlađih od šest mjeseci je dojeno.
Zato je Svjetski dan zdravlja i ove godine bio prilika da podsjetimo stanovništvo na značaj zdravih stilova života i prevenciju faktora rizika za nastanak najčešćih poremećaja zdravlja.
Tim povodom građanima je vršeno mjerenje nivoa šećera u krvi, krvnog pritiska, a pružani su i savjeti o ishrani, fizičkoj aktivnosti, pušenju i preventivnim pregledima.