Najava simpozijuma: Novine u dječjoj neurologiji

Datum i vrijeme održavanja:
Subota 25.03.2023. godine sa početkom u 11 sati
Mjesto održavanja:
Amfiteatar Medicinskog fakulteta u Foči, Univerzitet u Istočnom
Sarajevu, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina
Kotizacija: besplatna
Organizacioni odbor:
Medicinski fakultet u Foči: dekan – prof. dr Dejan Bokonjić, viši asistent dr
Goran Popović
Udruženje za dečju neurologiju Srbije: predsednik – prof. dr Jasna Jančić,
sekretar – dr sci. med. Nikola Ivančević

Sve detaljne informacije i program simpozijuma imate ovdje.