Nastavni plan i program – Specijalna edukacija i rehabilitacija– akademska 2021/2022 – I ciklus studija

Nastavni plan i program – Specijalna edukacija i rehabilitacija– akademska 2020/2021 – I ciklus studija

Nastavni plan i program – Specijalna edukacija i rehabilitacija– akademska 2019/2020 – I ciklus studija

Nastavni plan i program – Specijalna edukacija i rehabilitacija– akademska 2018/2019 – I ciklus studija

Nastavni plan i program – Specijalna edukacija i rehabilitacija/izlazni profil Logopedija i Surdoaudiologija/ – akademska 2017/2018 – I ciklus studija (29.09.2017)

Nastavni plan i program – Specijalna edukacija i rehabilitacija/izlazni profil Logopedija i Surdoaudiologija/ – akademska 2016/2017 – I ciklus studija (01.09.2016)

Nastavni plan i program – Specijalna edukacija i rehabilitacija/izlazni profil Logopedija i Surdoaudiologija/ – akademska 2015/2016 – I ciklus studija (01.09.2016)

Nastavni plan i program – Specijalna edukacija i rehabilitacija/izlazni profil Razvojni poremećaji/ – akademska 2015/2016 – I ciklus studija (01.09.2016)

Nastavni plan i program – Specijalna edukacija i rehabilitacija/izlazni profil Logopedija i Surdoaudiologija/ – akademska 2014/2015 – I ciklus studija (02.09.2014)

Nastavni plan i program – Specijalna edukacija i rehabilitacija/izlazni profil Razvojni poremećaji/ – akademska 2014/2015 – I ciklus studija (02.09.2014)

Nastavni plan i program – Specijalna edukacija i rehabilitacija/izlazni profil Razvojni poremećaji/ – akademska 2014/2015 – I ciklus studija (29.08.2014)

Nastavni plan i program – Specijalna edukacija i rehabilitacija/izlazni profil Logopedija i Surdoaudiologija/ – akademska 2014/2015 – I ciklus studija (28.09.2014)

Nastavni plan i program – Specijalna edukacija i rehabilitacija/izlazni profil Logopedija i Surdoaudiologija/ – akademska 2013/2014 – I ciklus studija (28.09.2013)

Nastavni plan i program – Specijalna edukacija i rehabilitacija/izlazni profil Razvojni poremećaji/ – akademska 2013/2014 – I ciklus studija (29.08.2013)


SILABUSI

Preuzmi (silabusi specijalna edukacija i rehabilitacija.zip)