Електронско учење

Платформа за електронско учење (Е-learning) Медицинског факултета налази се на адреси:

http://infostat.mf-foca.edu.ba