I ciklus studija

 Studijski program: Medicina

 • Zvanje: doktor medicine 360 ECTS
 • Vrijeme trajanja studija: 6 godina

Studijski program: Stomatologija

 • Zvanje: doktor stomatologije 360 ECTS
 • Vrijeme trajanja studija: 6 godina

Studijski program: Specijalna edukacija i rehabilitacija (Defektologija)

 • Zvanje:
 • diplomirani logoped 240 ECTS
 • diplomirani specijalni edukator i rehabilitator 240 ECTS
 • Vrijeme trajanja studija: 4 godine

 Studijski program: Zdravstvena njega

 • Zvanje: diplomirani medicinar zdravstvene njege 240 ECTS
 • Vrijeme trajanja studija:  4 godine

Nastavne planove i programe I ciklusa možete preuzeti ovdje


II ciklus studija

Studijski program: Specijalna edukacija i rehabilitacija (60 ECTS)

 1.smjer: Logopedija i surdoaudiologija

 • Zvanje:
 1. master logopedije 300 ECTS
 • Vrijeme trajanja studija: 1 godina

2.smjer: Razvojni poremećaji

 • Zvanje:
 1. master razvojnih poremećaja 300 ECTS
 • Vrijeme trajanja studija: 1 godina

Studijski program: Zdravstvena njega (60 ECTS)

 • Zvanje: master zdravstvene njege 300 ECTS
 • Vrijeme trajanja studija:  1 godina

Nastavne planove i programe II ciklusa možete preuzeti ovdje


III ciklus studija

Studijski program: Biomedicinske nauke (180 ECTS)

1.smjer: Javno zdravlje

2.smjer: Molekularna medicina

3.smjer: Klinička medicina

 • Zvanje:

doktor biomedicinskih nauka

 • Vrijeme trajanja studija: 3 godine

Nastavne planove i programe III ciklusa možete preuzeti ovdje