Konkurs za podsticanje naučne produktivnosti u međunarodnim referentnim časopisima i nagrađivanje za naučna dostignuća u toku 2019. godine.

Obavještavamo vas da je Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo objavilo Konkurs za podsticanje naučne produktivnosti u međunarodnim referentnim časopisima i nagrađivanje za naučna dostignuća u toku 2019. godine.

Tekst konkursa dostupan putem linka http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx

Rok za prijave je 15. novembar 2019.