Horizont Evropa: Otvoreni konkursi za twinning, teaming i ERA Chairs aktivnosti

Želimo Vas obavijestiti da je nakon usvajanja glavnog radnog programa Horizont Evropa za 2021-2022. godinu, Evropska komisija objavila prve pozive u okviru horizontalne oblasti „Širenje učešća i jačanje Evropskog istraživačkog prostora“, među kojima je dugo očekivani specijalni tvining poziv za Zapadni Balkan. Ova horizontalna oblast programa Horizont Evropa usmjerena je na izgradnju istraživačkih i inovacionih kapaciteta određenih zemalja koje se u tom pogledu sporije razvijaju u odnosu na ostale.

U okviru Radnog programa navedene horizontalne oblasti, svi pozivi su grupisani u tri takozvane „Destinacije“:

Destinacija 1 – Poboljšani pristup izvrsnosti

Destinacija 2 – Privlačenje i mobilizacija najboljih talenata

Destinacija 3 – Reformisanje i unapređenje istraživačkog i inovacionog sistema EU

Za pomenuti dvogodišnji period, za oblast Širenje učešća i jačanje Evropskog istraživačkog prostora, opredijeljeno je 934,75 miliona EUR, a ključne šeme obuhvataju:

Udruživanje (Teaming) – podrška kreiranju novih ili jačanju postojećih centara izvrsnosti kao bitnih mehanizama za stimulisanje istraživačke izvrsnosti, privlačenje novih investicija i sprovođenje reformi nacionalnih istraživačkih i inovacionih sistema, kroz blisko i strateško partnerstvo sa vodećim inostranim institucijama. Poziv je otvoren 29. juna, krajnji rok 05. oktobar 2021. g. (prva faza), 08. septembar 2022. g. (druga faza). Ukupan budžet: 180 miliona EUR.

Tvining (Twinning) – ima za cilj da poboljša umrežavanje između istraživačkih institucija u naučnom pogledu manje razvijenih zemalja (widening countries) i vodećih institucija iz EU, kroz povezivanje sa najmanje dvije istraživačke institucije iz dvije različite države članice EU ili pridružene zemlje. Ova šema doprinosi razvoju izvrsnosti u odabranom domenu istraživanja i inovacija, jačanju vidljivosti istraživačkih institucija i univerziteta i unapređenju vještina osoblja istih. Poziv se otvara 20. jula 2021. g., krajnji rok 18. januar 2022. g. Ukupan budžet: 149 miliona EUR. Očekuje se finansiranje oko 100 projekata.

Specijalni Tvining poziv za zemlje Zapadnog Balkana (Twinning Western Balkans Special) – Od posebnog značaja za istraživačku zajednicu u našoj zemlji gdje postoje veće mogućnosti za dobijanje sredstava. Poziv je otvoren 29. juna, krajnji rok 05. oktobar 2021. g. Ukupan budžet: 21 milion EUR. Očekuje se finansiranje oko 14 projekata.

ERA predsjedavanje (ERA Chairs) – podrazumijeva podršku istraživačkim institucijama da privuku i zadrže kvalitetan istraživački kadar i pomognu izvrsnim naučnicima i istraživačkim timovima da značajno doprinesu ključnim promjenama u svojoj oblasti, u cilju sprovođenja strukturnih i kvalitativnih promjena usmjerenih na istraživačku izvrsnost institucije u datoj oblasti. Poziv je otvoren 29. juna, krajnji rok 15. mart 2022. g. Ukupan budžet: 80 miliona EUR.

U periodu od 28. juna do 9. jula 2021. godine Evropska komisija organizuje info dane koji su posvećeni programu Horizont Evropa, a Info dan posebno posvećen oblasti Širenje učešća i jačanje Evropskog istraživačkog prostora održaće se 9. jula 2021. godine. Za učešće na info danu nije neophodna prethodna registracija, link u nastavku: https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/era-widening. Na događaju će biti predstavljene ključne informacije i pojašnjenja koje se odnose glavne uslove poziva, u cilju podsticanja organizacija i istraživača da se prijave na pozive, a učesnici će imati prilike da se informišu i o novinama koje donosi program Horizont Evropa.

Za više informacija o svim otvorenim i budućim pozivima pogledajte:

Radni program za oblast Širenje učešća i jačanje Evropskog istraživačkog prostora za period 2021-2022: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2021-access-02-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094503,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121702,43121707,43121757;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState