Здравствена њега

ОБАВJЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА I ЦИКЛУСА СТУДИЈА НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ ФОЧА

Обавjештавамо све студенте интегрисаних студија медицине и стоматологије и студенте I циклуса студија здравствене његе и специјалне едукације и рехабилитације да ће у сврху информисања о терминима за online наставу у виду видео конференција, на […]

Здравствена њега

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА МЕДИЦИНЕ И СТОМАТОЛОГИЈЕ И ПРВИ ЦИКЛУС ДЕФЕКТОЛОГИЈЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЊЕГЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА МЕДИЦИНЕ И СТОМАТОЛОГИЈЕ И ПРВИ ЦИКЛУС ДЕФЕКТОЛОГИЈЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЊЕГЕ МОЖЕТЕ ВИДЈЕТИ ОВДЕ.

Здравствена њега

Информатор за полагање пријемног испита

Информатор за полагање пријемног испита, за упис на  студијске програма Медицинског факултета, биће доступан од 17.04.2018. године. Информатор се може набавити у згради Поликлинике (Специјалистички центар за стоматологију)-I спрат, сваким радним даном од 08.00 до […]

Здравствена њега

Tеме за израду мастер радова на другом циклусу студија студијског програма Здравствена њега

Предмет:  Научно-истраживачки рад у здравственој њези Проф .др Дејан Бокоњић: Квалитет живота дјеце са хроничним болестима Значај комуникационих вјештина и тимског рада у сестринству Интрахоспиталне инфекције у педијатријској интензивној њези Проф. др Биљана Мијовић: Преваленција […]