Zdravstvena njega

Informator za polaganje prijemnog ispita

Informator za polaganje prijemnog ispita, za upis na  studijske programa Medicinskog fakulteta, biće dostupan od 17.04.2018. godine. Informator se može nabaviti u zgradi Poliklinike (Specijalistički centar za stomatologiju)-I sprat, svakim radnim danom od 08.00 do […]

Specijalna edukacija i rehabilitacija

Teme za izradu master radova na drugom ciklusu studija studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija

Predmet: Genetski aspekti govornih poremećaja Prof.dr Milan Kulić i Prof.dr Nadica Jovanović Genetika mucanja Genetika gluvoće Genetika, kognicija i komunikacija Etiološki i molekularni mehanizmi poremećaja komunikacije Genetska osnova govornih poremećaja Predmet: Disleksija i disgrafija Prof.dr […]