Здравствена њега

Информатор за полагање пријемног испита

Информатор за полагање пријемног испита, за упис на  студијске програма Медицинског факултета, биће доступан од 17.04.2018. године. Информатор се може набавити у згради Поликлинике (Специјалистички центар за стоматологију)-I спрат, сваким радним даном од 08.00 до […]

Специјална едукација и рехабилитација

Tеме за израду мастер радова на другом циклусу студија студијског програма Специјална едукација и рехабилитација

Предмет: Генетски аспекти говорних поремећаја Проф.др Милан Кулић и Проф.др Надица Јовановић Генетика муцања Генетика глувоће Генетика, когниција и комуникација Етиолошки и молекуларни механизми поремећаја комуникације Генетска основа говорних поремећаја Предмет: Дислексија и дисграфија Проф.др […]