Obavještenja

Izvještaj o podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije

Vanja Mališ (izvještaj), 24.08.2024. godine Ljiljana Kozić (izvještaj), 24.08.2023. godine Srđan Živanović (izvještaj), 17.07.2023. godine Slađana Popović (izvještaj), 04.04.2023. godine Svjetlana Subotić (izvještaj) 27.02.2023. godine Danijela Radulović (izvještaj), 23.02.2023. godine Vesna Lazić (izvješaj), 20.02.2023. godine […]

Obavještenja

JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

Broj:01-1388 Datum: 10.07.2023.godine              Na osnovu člana 44. Pravilnika o studiranju na doktorskim studijama i sticanju zvanja doktor nauka Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Medicinski Fakultet iz Foče, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, obajvljuje                                            JAVNU ODBRANU […]

Obavještenja

OBAVJEŠTENJE ZA PODJELU POTPISA IZ HIRURGIJE

Podjela potpisa iz Hirurgije održaće se : za studente Medicine 13.07. u 15,00 /110, za studente Stomatologije 13.07. u 15,15 /110. Studenti su obavezni ponijeti informatore .    10.07.2023.god.                       Katedra za hirurgiju

Obavještenja

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI UPISUJU PRVU GODINU STUDIJA NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU, AKADEMSKE 2023/24. GODINE

O B A V J E Š T E NJ E ZA KANDIDATE KOJI UPISUJU PRVU GODINU STUDIJA NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU,  AKADEMSKE 2023/24. GODINE Upis u prvu godinu studija u prvom […]

Obavještenja

Naknade za upis brucoša akademske 2023/2024. godine

Primjer popunjavanja uplatnica za buduće brucoše. Sljedećih sedam (7) uplatnica su zajedničke za sve studijske programe. Uplatnice ispod popunjavaju budući brucoši odgovarajućih studijskih programa. ZA STUDENTE NA SAMOFINANSIRANJU ŠKOLARINA ZA DRŽAVLJANE CRNE GORE