Здравствена њега

Распоред наставе за све студијске програме

Студијски програм Медицина: ДРУГА ГОДИНА ТРЕЋА ГОДИНА ЧЕТВРТА ГОДИНА ПЕТА ГОДИНА ШЕСТА ГОДИНА Студијски програм Стоматологија: ДРУГА ГОДИНА ТРЕЋА ГОДИНА ЧЕТВРТА ГОДИНА ПЕТА ГОДИНА ШЕСТА ГОДИНА Студијски програм Здравствена њега: ДРУГА ГОДИНА ТРЕЋА ГОДИНА ЧЕТВРТА […]

Здравствена њега

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ

МЕДИЦИНА СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА – РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА – ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Здравствена њега

Списак студената ПРВЕ ГОДИНЕ по групама за предавања и вјежбе

МЕДИЦИНА – ПРЕДАВАЊА МЕДИЦИНА – ВЈЕЖБЕ СТОМАТОЛОГИЈА – ПРЕДАВАЊА СТОМАТОЛОГИЈА – ВЈЕЖБЕ ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА – РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА – ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА – СПИСАК Е-АДРЕСА ВАНРЕДНИХ СТУДЕНАТА СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Здравствена њега

Априлски испитни рок за студенте II циклуса студија

ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА,  СМЈЕР ЛОГОПЕДИЈА СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА, СМЈЕР РАЗВОЈНИ ПОРЕМЕЋАЈИ