Вијести

Одржан V Европски конгреса имунолога (ЕCI 2018)

У Амстердаму (Холандија) је од 02-05. септембра 2018. одржан КОНГРЕС ЕВРОПСКОГ УДРУЖЕЊА ИМУНОЛОГА (European Federation of Immunological Societies, EFIS)  у модерном конгресном центру “Amsterdam RAI Exhibition and Convention Centre“.  Европски конгрес имунолога 2018. је један […]

Обавјештења

Јавна одбрана магистарске тезе

Милић др Сенка јавно ће бранити магистарску тезу под називом ” ПРИМЈЕНА ТРАНСФУЗИЈЕ КРВИ И КРВНИХ ДЕРИВАТА У ЛИЈЕЧЕЊУ ПАЦИЈЕНАТА СА ПРЕЛОМОМ ПРОКСИМАЛНОГ ФЕМУРА ”. Јавна одбрана ће се одржати у свечаној сали Медицинског факултета […]

Обавјештења

Јавна одбрана магистарске тезе

Фиреску Говедарица др Јелена јавно ће бранити магистарску тезу под називом  „СОЦИОЕПИДЕМИОЛОШКЕ И КЛИНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МОРБИЛА  ”. Јавна одбрана ће се одржати у свечаној сали Медицинског факултета у Фочи, 26.09.2018. године, са почетком у 09:00 […]

Обавјештења

Oдбранa мастер рада

Студент Тодовић Љиљана, јавно ће бранити мастер рад под називом „ КВАЛИТЕТ ЖИВОТА ОБОЉЕЛИХ ОД ХИПЕРТЕНЗИЈЕ “, дана 21.09.2018.године., у 12,00 часова, у Свечаној сали  Медицинског факултета у Фочи. Мастер рад је доступан јавности и […]

Универзитет у Источном Сарајеву

Објављена публикација „Научно – истраживачки потенцијали Универзитета у Источном Сарајеву„

Универзитет у Источном Сарајеву објавио је публикацију под називом „Научно – истраживачки потенцијали Универзитета у Источном Сарајеву„ у којој су представљене лабораторије и техничке могућности Универзитета. Дио наставног и истраживачког процеса на Универзитету одвија се […]

Обавјештења

Извeштaj Кoмисиje o oцjeни зaвршeнoг мaгистaрскoг рaдa

Нa сjeдници Нaстaвнo-нaучнoг виjeћa Meдицинскoг фaкултeтa у Фoчи, oдржaнoj 05.10.2017. гoдинe, пoд брojeм 01-3-1, oдoбрeн je прojeкaт изрaдe мaгистaрскe тeзe пoд нaзивoм „Сoциoeпидeмиoлoшкe и клиничкe кaрaктeристикe мoрбилa“  кaндидaтa Фирeску-Гoвeдaрицa др Jeлeнe. Нa сjeдници Нaстaвнo-нaучнoг виjeћa […]

Обавјештења

Otvorene su prijave za međunarodni konkurs International Medis Awards for Medical Research 2018

Stručni žiri za dodjelu nagrade International Medis Awards ove godine peti put zaredom raspisuje konkurs International Medis Awards for Medical Research za najbolja aplikativna medicinska dostignuća ljekara i farmaceuta u regiji srednje i jugoistočne Evrope.   U […]

Обавјештења

Јавнa одбранa докторске дисертације

Виши асистент др Ђорђе Божовић, јавно ће бранити докторску дисертацију под називом                                     ”ИСПИТИВАЊЕ ЧВРСТОЋЕ ВЕЗЕ КЕРАМИЧКИХ МАТЕРИЈАЛА И КОМПОЗИТНИХ ЦЕМЕНАТА НА МИКРОИСТЕЗАЊЕ”. Јавна одбрана докторске дисертације ће се одржати 18.07.2018. године са почетком у […]

Вијести

Министар науке и технологије Републике Српске др Ален Шеранић посјетио Медицински факултет у Фочи

На Медицинском факулттеу у Фочи данас је одржан састанак министра науке и технологије Републике Српске др Алена Шеранића,  декана проф. др Милана Кулића и проректора за међународну сарадњу и осигурање квалитета проф. др Дејана Бокоњића.  […]

Обавјештења

Зелена љетна школа у склопу пројекта EcoInn Danube

Словачки центар за научна и техничка питања позива на Зелену љетну школу која се одржава у Братислави (Словачка), од  25-29. јуна 2018. године. Школа је организована у склопу пројекта EcoInn Danube, а рок за пријаве […]