Избор у звање

4. априла 2019. Medicinski Fakultet 0

    Извjeштajи o избору у звање Милетић Раде (извјештај), 04.04.2019. Фиреску Јелена (извјештај), 28.02.2019. Милић Сенка (извјештај), 28.02.2019. Дракул Марија (извјештај),26.02.2019. Синиша Којић (извјештај), […]

Недеља мађарске културе

3. априла 2019. Medicinski Fakultet 0

У oквиру „Нeдeљe мaђaрскe културе“, кojу oргaнизуje Aмбaсaдa Maђaрскe у БиХ, нa Meдицинскoм фaкултeту у Фoчи oтвoрeнaa je излoжбa пoсвeћeнa вeликaну мeдицинe др Игнaцу Сeмeлвajсу. […]

1 2 3 10