Studentska služba

Vedrana Drakul

stručni saradnik za I, II i III  ciklus studija
+387 58 216 200
E-mail : vedrana.drakul@ues.rs.ba

Savka Čančar

stručni saradnik za I i II  ciklus studija
+387 58 216 200
E-mail : savka.cancar@ues.rs.ba

Nada Lečić

stručni saradnik za I i II  ciklus studija
+387 58 216 200
E-mail : nada.lecic@ues.rs.ba