Finansijska služba

Branka Kovač

stručni saradnik za finansijsko računovodstvene poslove
+387 58 210 171
E-mail : branka.kovac@ues.rs.ba

Radivojka Minić

stručni saradnik za finansijsko računovodstvene poslove
+387 58 210 171
E-mail : radivojka.minic@ues.rs.ba