Финансијска служба

Бранка Ковач

стручни сарадник за финансијско рачуноводствене послове
+387 58 210 171
Е-mail : branka.kovac@ues.rs.ba

Радивојка Минић

стручни сарадник за финансијско рачуноводствене послове
+387 58 210 171
Е-mail : radivojka.minic@ues.rs.ba