Vijesti

Prof. dr Dejan Bokonjić reizabran za dekana Medicinskog fakulteta

Na posebnoj sjednici Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog Fakulteta, održanoj 28.06.2023. godine, prof. dr Dejan Bokonjić reizabran je za dekana Medicinskog fakulteta u Foči. Prof. dr Dejan Bokonjić, specijalista pedijatar, subspecijalista dječiji pulmolog, redovni profesor na predmetu […]

Vijesti

Održana IX Međunarodna nedelja u organizaciji Lucian Blaga Univerziteta u Sibiu, Rumunija

Sibiu, Rumunija – Od 22. do 26. maja 2023. godine održana je IX Međunarodna nedelja uorganizaciji Lucian Blaga Univerziteta u Sibiu. Na ovom značajnom događaju prisustvovalisu i predstavnici našeg fakulteta (prof. dr Mihael Stanojević, kao […]

Obavještenja

POSLEDNJE OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 5.GODINE MEDICINE KOJI NISU PRISUSTVOVALI VJEŽBAMA U BANJI VRUĆICA TESLIĆ

POSLEDNJE OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 5.GODINE MEDICINE KOJI NISU PRISUSTVOVALI VJEŽBAMA U BANJI VRUĆICA TESLIĆ: 1.LUČIĆ JOVANA2.ZEČEVIĆ MARINA3.DRAGUTINOVIĆ NEVEN GORE NAVEDENI STUDENTI TREBA DA SE JAVE NA FAKULTET 06.07.2023. U 14 SATI KABINET 201, RADI PLANIRANE […]

Vijesti

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Na osnovu člana 8. i 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20), Odluke Vlade Republike Srpske broj: 04/1–012–2–1146/23 od 30.03.2023. godine i broj: 04/1–012–2–1741/23 od 18.05.2023. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2023/2024. godini na javnim visokoškolskim ustanovana, i Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 01–S–153–LI/23 od 25.05.2023. godine, raspisuje se: Konkurs Posebne odredbe za prvi […]