Вијести

Новогодишњи пријем за најуспјешније студенте

У деканату Медицинског факултета организован је пријем за најуспјешније студенте сва четири студијска програма Медицинског факултета. Уприличeн je свeчaни кoктeл , на коме су  се декан, проф.др Милан Кулић и продекани проф. др Недељка Ивковић […]

Обавјештења

Конкурс за подстицање научне продуктивности – Министарство науке и технологије РС

Текст конкурса за подстицање научне продуктивности у међународним референтним часописима и награђивање за научна достигнућа у 2018. години можете преузети овдје.  

Вијести

ПOTПИСAН СПOРAЗУM O СAРAДЊИ У OБЛAСTИ ЉEКOВИTOГ БИЉA, ФИTOTEРAПИJE И AРOMATEРAПИJE

Meдицински фaкултeт Унивeрзитeтa у Истoчнoм Сaрajeву je пoтписao сa кoмпaниjoм „Љбиљe“ Љубињe спoрaзум o сaрaдњи, чиjи je циљ прeнoшeњe нaучнo-стручних знaњa и искустaвa, oргaнизaциja и спрoвoђeњe спeциjaлистичких трeнинг oбукa из oблaсти фитoтeрaпиje, aрoмaтeрaпиje и трaдициoнaлнe […]

Обавјештења

Интерни оглас за избор студената у Наставно – научно вијеће Медицинског факултета

На основу члана 20. Статута Медицинског факултета Фоча број 01-3-22 од 06.11.2012. године и 01-3-49 од 26.01.2015. године, декан расписује И Н Т Е Р Н И   О Г Л А С За избор студената […]

Обавјештења

Програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица

На основу члана 65. Статута Универзитета у Источном Сарајеву, а у вези са чланом 25. Закона о образовању одраслих (Сл.гласник Р.С број 59/09 и 1/12) као и Рјешења Завода за образовање одраслих број 07/5.1/604-352/18 од […]

Обавјештења

ЈАВНA ОДБРАНA ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Милинковић др Биљана, јавно ће бранити докторску дисертацију под називом ”ПАРАМЕТРИ МАГНЕТНЕ РЕЗОНАНСЕ СРЦА КОЈИ НАЈБОЉЕ ДЕТЕРМИНИШУ СТЕПЕН РЕМОДЕЛОВАЊА И ДИСФУНКЦИЈЕ ДЕСНОГ СРЦА КОД БОЛЕСНИКА ОПЕРИСАНИХ ОД ТЕТРАЛОГИЈЕ FALLOT”. Јавна одбрана докторске дисертације ће се […]