ЛИСТА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ОПРЕМЕ НА  МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ/АКАДЕМИЈИ*

Рб. Називопреме Описнамјене Лабораторија/центар/институтукојојсеналази
1. Двокоморно купатило за изоловане органе, Ugo Basile 4050 Уређај за симулирање физиолошких услова за изоловане органе (у циљу мјерења њихове функције) Центар за биомедиицнска истраживања / Лабораторија за фармакологију
2. Једнокоморно купатило за изоловане органе, Ugo Basile 4000 – 2 ком Уређај за симулирање физиолошких услова за изоловане органе (у циљу мјерења њихове функције) Центар за биомедиицнска истраживања / Лабораторија за фармакологију
3. Masterfllex перисталтичка пумпа Пумпа за подешавање прецизне брзине протока течности кроз цјевасте системе (нпр. изоловане органе) Центар за биомедиицнска истраживања / Лабораторија за фармакологију
4. Кружни унирекорд канал са аквизиционим софтвер уређајем (софтверски писач за праћење изолованих органа) Ugo Basile 17304 – 2 ком. Уређај за биљежење и мјерење функције изолованих органа Центар за биомедиицнска истраживања / Лабораторија за фармакологију
5. Изометријски претварач силе (трансдјусер) UgoBasile–  8 ком. Трансформатор изометријске промјене функције (дужине) изолованих органа у електрични сигнал (који се мјери и биљежи на софтверском писачу) Центар за биомедиицнска истраживања / Лабораторија за фармакологију
6. Рота-Род апарат за мишеве, UgoBasile 47600 Уређај за мјерење утицаја лијекова на моторну координацију и равнотежу мишева Центар за биомедиицнска истраживања / Лабораторија за фармакологију
7. Hot/Cold Plate (топла/хладна плоча) Ugo Basile 35100 Уређај за мјерење утицаја топлих и хладних дражи на сензацију мишева Центар за биомедиицнска истраживања / Лабораторија за фармакологију
8. Претварач притиска (Pressure transdjuser), UgoBasile 17844-F Трансформатор промјене вриједности крвног притиска у електрични сигнал Центар за биомедиицнска истраживања / Лабораторија за фармакологију
9. Обезглављивач (Декапитатор) За тренутну декапитацију малих лабораторијских животиња Центар за биомедиицнска истраживања / Лабораторија за фармакологију
10. Аутоматски рефлекс кондиционер за активно избјегавање, Ugo Basile 7532 Уређај за испитивање условних (Павловљевих) рефлекса код пацова и мишева Центар за биомедиицнска истраживања / Лабораторија за фармакологију
11. Резервоар за течни азот (локатор 8 плус) – 2 комада Резервоар за течни азот Центар за биомедиицнска истраживања / Лабораторија за фармакологију
12. Аналитичка вага са столом са мермерном плочом Уређај за прецизно одмјеравање масе Центар за биомедиицнска истраживања / Лабораторија за фармакологију
13. Апарат за дестилацију воде Апарат за дестилацију воде Центар за биомедиицнска истраживања / Лабораторија за фармакологију
14. Софтверски уређај за праћење изолованих органа  – ручна израда Уређај за биљежење и мјерење функције изолованих органа Центар за биомедиицнска истраживања / Лабораторија за фармакологију
15. Трансдјусер Ch1 i Ch2 – ручна израда Трансформатор изометријске промјене функције (дужине) изолованих органа у електрични сигнал (који се мјери и биљежи на софтверском писачу) Центар за биомедиицнска истраживања / Лабораторија за фармакологију
16. Комбиновани фрижидер Похрањивање узорака, реагенаса и хемикалија на одговарајућој темпретатури Центар за биомедиицнска истраживања / Лабораторија за фармакологију
17. Комбиновани фрижидер Похрањивање узорака, реагенаса и хемикалија на одговарајућој темпретатури Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за молекуларну генетику
18. Eppendorfваријабилне микропипете Прецизно волуметријско узорковање Центарзабиомедиицнскаистраживања/Лабораторија за молекуларну генетику
19. EppendorfMiniSpinцентрифуга , 2 комада Формирање градијента у течном узорку ротацијом Центарзабиомедиицнскаистраживања/Лабораторија за молекуларну генетику
20. Eppendorf PCR Mastercycler Personal Уређај за ланчану реакцију полимеразом Центарзабиомедиицнскаистраживања/Лабораторија за молекуларну генетику
21. VilbertLourmat UVтрансилуминатор, систем за докумнетацију и агарозну гел елекстрофорезу Систем за докумнетацију и агарозну гел елекстрофорезу Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за молекуларну генетику
22. Memmertводено купатило Уређај за инкубацију узорака, реагенаса и хемикалија на одговарајућој темпретатури Центарзабиомедиицнскаистраживања/Лабораторија за молекуларну генетику
23. Memmertсухи стерилизатор Уређај за инкубацију узорака, реагенаса и хемикалија на одговарајућој темпретатури Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за молекуларну генетику
24. EppendorfBiophotometer Plus Спектрофотометријски уређај за одређивање концентрације нукелинских киселина и протеина Центарзабиомедиицнскаистраживања/Лабораторија за молекуларну генетику
25. Mikrotalasnapećnica Уређај за загријавање узорака, реагенаса и хемикалија Центарзабиомедиицнскаистраживања/Лабораторија за молекуларну генетику
26. Аналитичка вага Уређај за прецизно одређивање масе Центарзабиомедиицнскаистраживања/Лабораторија за молекуларну генетику
27. ВортексVWR Уређај за мијешање малих волумена на одређеној брзини ротацијом Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за молекуларну генетику
28. Магнетна мјешалица са гријачем Решо до 250°c са магнетом Центарзабиомедиицнскаистраживања/Лабораторија за молекуларну генетику
29. Магнетна мјешалица са гријачем Решо до 250°c са магнетом Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за молекуларну генетику
30. Преносни мини замрзивач Похрањивање узорака, реагенаса и хемикалија на одговарајућој темпретатури за транспорт Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за молекуларну генетику
31. Усправни замрзивач, 2 комада Похрањивање узорака, реагенаса и хемикалија на одговарајућој темпретатури Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за молекуларну генетику
32. Замрзивач, дo -80 Похрањивање узорака, реагенаса и хемикалија на одговарајућој темпретатури Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за молекуларну генетику
33. Labnetваријабилне микропипете Прецизно волуметријско узорковање Центарзабиомедиицнскаистраживања/Лабораторија за молекуларну генетику
34. Olympus  флуоресцентни бинокуларни микроскоп Оптички уређај за посматрање флуоресцентно обиљежених предмета који се не виде голим оком Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за молекуларну генетику
35. Isolab pH метар Уређај за одреживање pH вриједности Центарзабиомедиицнскаистраживања/Лабораторија за молекуларну генетику
36. Isolabвортекс Уређај за мијешање малих волумена на одређеној брзини ротацијом Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за молекуларну генетику
37. AB One Step Plus real time PCR Уређај за Уређај за ланчану реакцију полимеразом и оређивање нивоа експресије ДНК Центарзабиомедиицнскаистраживања/Лабораторија за молекуларну генетику
38.

Gyrozenмини центрифуга

Формирање градијента у течном узорку ротацијом Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
39. Hettich Rotofix 32 центрифуга Формирање градијента у течном узорку ротацијом Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
40. Boeco инвертни микроскоп Оптички уређај погодан за посматрање ћелијских култура Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
41. Thermo Scientific ламинар Уређај за рад у стерилиним условима и са ћелијским културама и културама ткива Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
42. Thermo Scientific CO2 инкубатор Комора која обезбјеђује оптималне и контролисане услове за култивацију ћелија или складиштење културе ткива Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
43. BioTek апарат за испирање микротитарске плоче са читачем и штампачем Апарат за испирање микротитарских плоча и одређивање апсорбанце узорака у микротитарској плочи Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
44. Konus бинокуларни микроскоп Оптички уређај за посматрање предмета који се не виде голим оком Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
45. Усправни замрзивач до -24, 2 комада Чување узорака, реагенса и хемикалија на одговарајућој темпретатури Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
46. Усправни фрижидер, 2 комада Чување узорака, реагенса и хемикалија на одговарајућој темпретатури Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
47. Olympus  бинокуларни микроскоп Оптички уређај за посматрање предмета који се не виде голим оком Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
48. Универзална центрифуга Hettich Universal 320R230-240V50-60 Hz

са хлађењем (SN:8111)

Формирање градијента у течном узорку ротацијом Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
49. Attune acoustic focusing cytometar

Проточни цитометар

Компјутеризовани апарат са софтвером за анализу ћелија на основу њихових својстава да флуоресцирају и расипају свјетлост Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
50. Ласер Апарат за фототермално дејство Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
51. Носач за центрифугу марке  Hettich, за ротор 1494, 4 komada Дио центрифуге који се поставља на ротор, а намијењен је за стављање кивета (уложака) са узорцима Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
52. Synergy HTX Multi-Mode Reader – BioTek

Аутоматски мултимодални читач апсорбанце, флуоресценце и лумнисценце са софтвером

Уређај за одређивање апсорбанце, флуоресценце и лумнисценце у узорцима Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
53. Сет пипета, 2 комада Прецизно волуметријско узорковање Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
54. Сет пипета Прецизно волуметријско узорковање Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
55. Finn сет пипета Прецизно волуметријско узорковање Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
56. Ependorf мултиканална аутоматска пипета Прецизно волуметријско узорковање више узорака истовремено уз аналогну контролу Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
57. Finn мултиканална мануелна пипета Прецизно волуметријско узорковање више узорака истовремено уз мануелну контролу Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
58. Аутоматизовани истраживачки микроскоп Science Leica DM6000 M Оптички уређај погодан за посматрање површине материјала и ћелија Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
59. Dionex™ IC Pure™ Water Purification System

Апарат за пречишћавање воде

Апарат који омогућава добијање дејонизоване воде Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
60. Witeg ултразвучно купатило Апарат  намијењен за чишћење и уклањање прљавштине, масти, воскова и уља из лабораторијских инструмената и узорака ултразвучном фреквенцијом Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
61. Biosan Multi-vortex V-32

Вортекс апарат

Уређај за мијешање малих волумена на одређеној брзини ротацијом Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
62. Tehtnica Vibromix 10-vortex

Вортекс апарат

Уређај за мијешање малих волумена на одређеној брзини ротацијом Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
63. Машина за прање суђа Прање лабораторијске пластике и стакла за вишекратну употребу Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
64. Дигитално ултразвучно купатило – користи се за одвајање хемијских реакција УВ зрацима гдје је флуид вода Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
65. Магнетна мјешалица са гријачем користи се за загријавање до 250 степени Ц са магнетом Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
66. STEP ONE PLUS LPTP користи се за ланчану реакцију полимеразом и одређивања нивоа експресије ДНК Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
67. Апарат за пречишћавање воде апарат који омогућава добијање дејонизоване воде Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
68. Аспиратор са канистером за вишекратну употребу Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
69. Колица за реанимацију Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
70. Мадрац за мултифункционални болеснички кревет Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
71. Мултифункционални болеснички кревет – Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
72. Монитор пацијента Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
73. Мулти – вортекс уређај за мјешање малих волумена на одређеној брзини ротацијом Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
74. Финпипете прецизно волуметријско узорковање Центар за биомедиицнска истраживања/Лабораторија за имунологију и биологију ћелије

You can see a detailed list of equipment on the page: https://ri.ues.rs.ba/category/mef/