Чланови колегијума:

ДЕКАН
Проф. др Дејан Бокоњић

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ
Проф. др Ирена Младеновић

ПРОДЕКАН ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКУ ДЈЕЛАТНОСТ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Проф. др Срђан Машић

ПОМОЋНИК ДЕКАНА
Проф. др Биљана Мијовић

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ
Доц. др Огњенка Јањић Павловић

ПОМОЋНИК ДЕКАНА
Проф. др Сања Марић

ПОМОЋНИК ДЕКАНА
Проф. др Никола Стојановић

ПОМОЋНИК ДЕКАНА
Проф. др Ненад Лаловић

ПОМОЋНИК ДЕКАНА
Проф. др Векослав Митровић

СЕКРЕТАР МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Игор Тешовић, дипл. правник

ПРЕДСТАВНИК СТУДЕНАТА
Немања Митровић