OБАВЈЕШТЕЊЕ

Испитни тестови из предмета Интрахоспиталне инфекције и њихова превенција, Епидемиологија на здравственој нези, Методологија научноистразивачког рада на здравственој нези и специјалној едукацији и рехабилитацији, биће одржани 23.02.2023. у 10 h у амфитетару 111.

др Милена Дубравац Танасковић
Виши асистент на Катедри за примарну здравствену заштиту и јавно здравље (Епидемиологија)