Историјат

Одлуком Народне скупштине Републике Српске, број: 02-1512/93. од 29.12.1993. године основан је Универзитет у Сарајеву Републике Српске, као сукцесор Универзитета у Сарајеву. Традицију Медицинског факултета од 1993. године у Републици Српској наставља Медицински факултет Универзитета у Сарајеву Републике Српске, касније Универзитета у Српском Сарајеву, данас Универзитета у Источном Сарајеву са сједиштем у Фочи.

Медицински факултет у Сарајеву је основан 1944. године, као прва високошколска установа у Босни и Херцеговини, а континуитет рада је успостављен 1946. године.

Народна скупштина Републике Српске 14.09.1992. године доноси одлуку, број: 02-1188/92, о издвајању високошколских установа из Универзитета у Сарајеву.

Министарство образовања, науке и технологије Републике Српске 15.10.1993. године доноси одлуку о наставку рада Медицинског факултета у Сарајеву Републике Српске, са сједиштем у Србињу/Фочи.

Одлуком Народне скупштине Републике Српске, број: 02-1512/93. од 29.12.1993. године основан је Универзитет у Сарајеву Републике Српске, као сукцесор Универзитета у Сарајеву. Традицију Медицинског факултета од 1993. године у Републици Српској наставља Медицински факултет Универзитета у Сарајеву Републике Српске, касније Универзитета у Српском Сарајеву, данас Универзитета у Источном Сарајеву са сједиштем у Фочи.

Медицински факултет са радом у Фочи је почео 15.10.1993. године. Тада су уписани први студенти и почела је прва школска 1993/1994. година са 60 уписаних студената.

Мисија и циљеви

Мисија Медицинског факултета у Фочи је посвећена постизању највиших стандарда у образовању, истраживању и здравственој њези. Факултет треба да буде вођа у побољшању здравља људи кроз образовање вјештих и друштвено одговорних доктора медицине и стоматологије, дипломираних специјалних едукатора и рехабилитатора и дипломираних медицинара. Дугорочни циљеви се односе на очуваће и дисеминацију знања и култивацију критичких интелеката. Толеранција и разноликост су подржане, а глобална питања се истражују и охрабрују. Мисија факултета покрива и посебна подручја наставу, истраживања, медицинке услуге и улогу у друштву.

Образовање високостручних кадрова из области медицине, специјалиста за поједине области, помоћног медицинског особља, те кадрова за специјалну едукацију и рехабилитацију који би својим знањем помогли промоцији и ширењу здравствене културе, здравствене заштите као и модернизацију Републике Српске, Босне и Херцеговине и читавог региона, у оквиру научне области биомедицине.

Визија Факултета је савремена образовна институција у области биомедицине и здравства која је снажан, квалитетан, поуздан и компетентан партнер у школовању квалитетних кадрова, који су врхунски оспособљени да одговоре на све изазове модерне медицине и специјалне едукације и рехабилитације.