Хоризонт Европа: Отворени конкурси за twinning, teaming и ERA Chairs активности

Желимо Вас обавијестити да је након усвајања главног радног програма Хоризонт Европа за 2021-2022. годину, Европска комисија објавила прве позиве у оквиру хоризонталне области „Ширење учешћа и јачање Европског истраживачког простора“, међу којима је дуго очекивани специјални твининг позив за Западни Балкан. Ова хоризонтална област програма Хоризонт Европа усмјерена је на изградњу истраживачких и иновационих капацитета одређених земаља које се у том погледу спорије развијају у односу на остале.

У оквиру Радног програма наведене хоризонталне области, сви позиви су груписани у три такозване „Дестинације“:

Дестинација 1 – Побољшани приступ изврсности

Дестинација 2 – Привлачење и мобилизација најбољих талената

Дестинација 3 – Реформисање и унапређење истраживачког и иновационог система ЕУ

За поменути двогодишњи период, за област Ширење учешћа и јачање Европског истраживачког простора, опредијељено је 934,75 милиона ЕУР, а кључне шеме обухватају:

Удруживање (Teaming) – подршка креирању нових или јачању постојећих центара изврсности као битних механизама за стимулисање истраживачке изврсности, привлачење нових инвестиција и спровођење реформи националних истраживачких и иновационих система, кроз блиско и стратешко партнерство са водећим иностраним институцијама. Позив је отворен 29. јуна, крајњи рок 05. октобар 2021. г. (прва фаза), 08. септембар 2022. г. (друга фаза). Укупан буџет: 180 милиона ЕУР.

Твининг (Twinning) – има за циљ да побољша умрежавање између истраживачких институција у научном погледу мање развијених земаља (wиденинг цоунтриес) и водећих институција из ЕУ, кроз повезивање са најмање двије истраживачке институције из двије различите државе чланице ЕУ или придружене земље. Ова шема доприноси развоју изврсности у одабраном домену истраживања и иновација, јачању видљивости истраживачких институција и универзитета и унапређењу вјештина особља истих. Позив се отвара 20. јула 2021. г., крајњи рок 18. јануар 2022. г. Укупан буџет: 149 милиона ЕУР. Очекује се финансирање око 100 пројеката.

Специјални Тvining позив за земље Западног Балкана (Twinning Western Balkans Special) – Од посебног значаја за истраживачку заједницу у нашој земљи гдје постоје веће могућности за добијање средстава. Позив је отворен 29. јуна, крајњи рок 05. октобар 2021. г. Укупан буџет: 21 милион ЕУР. Очекује се финансирање око 14 пројеката.

ЕRА предсједавање (ERA Chairs) – подразумијева подршку истраживачким институцијама да привуку и задрже квалитетан истраживачки кадар и помогну изврсним научницима и истраживачким тимовима да значајно допринесу кључним промјенама у својој области, у циљу спровођења структурних и квалитативних промјена усмјерених на истраживачку изврсност институције у датој области. Позив је отворен 29. јуна, крајњи рок 15. март 2022. г. Укупан буџет: 80 милиона ЕУР.

У периоду од 28. јуна до 9. јула 2021. године Европска комисија организује инфо дане који су посвећени програму Хоризонт Европа, а Инфо дан посебно посвећен области Ширење учешћа и јачање Европског истраживачког простора одржаће се 9. јула 2021. године. За учешће на инфо дану није неопходна претходна регистрација, линк у наставку: https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/era-widening. На догађају ће бити представљене кључне информације и појашњења које се односе главне услове позива, у циљу подстицања организација и истраживача да се пријаве на позиве, а учесници ће имати прилике да се информишу и о новинама које доноси програм Хоризонт Европа.

За више информација о свим отвореним и будућим позивима погледајте:

Радни програм за област Ширење учешћа и јачање Европског истраживачког простора за период 2021-2022: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2021-access-02-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094503,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121702,43121707,43121757;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState