Dvonedeljni kurs ultrazvuka abdomena za studente

Dvonedeljni kurs ultrazvuka abdomena sa internacionalnim studentima 3. godine kao i sa studentima 6. godine. Tutor: Sara Bokonjić, student 6. godine medicine na Hajnrih-Hajne-Univerzitetu u Dizeldorfu, doktorantkinja u Institutu za interventivnu i dijagnostičku radiologiju Univerzitetske klinike u Dizeldorfu.