Uspješno završen proces reakreditacije Univerziteta i akreditacije 12 studijskih programa

Komisija domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji završila je danas proces reakreditacije Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) i akreditacije 12 prijavljenih studijskih programa, te dala preporuke šta se mora uraditi u narednom petogodišnjem periodu.

Više na sajtu Univerziteta www.ues.rs.ba

___________________________________________________________________________________________________________________________________