Studentski savez Medicinskog fakulteta Foča

Nemanja Mitrović – predsjednik Saveza

Aleksandar Tanović- potpredsjednik Saveza

Kristijan Reljić – potpredsjednik Saveza

Srđan Đurković – potpredsjednik Saveza

Isidora Pržulj- potpredsjednik Saveza

Siniša Stojkić- predsjednik Skupštine Saveza

Miloš Kulić – sekretar Skupštine Saveza

Naučno-istraživački sektor

 1. Ognjen Raljić
 2. Nikolina Popadić

Sportski sektor

 1. Miloš Kulić
 2. Radivoje Vrekić

Sektor za međunarodnu razmjenu i saradnju studenata

 1. Stefan Karišik
 2. Marija Bjeletić

Sektor prve pomoći

 1. Darko Lazić
 2. Dejan Đurić
 3. Zorana Ilić

 


Studenti članovi Nastavno naučnog vijeća u užem sastavu:

 1. Nemanja Mitrović
 2. Siniša Stojkić
 3. Aleksandar Tanović
 4. Dušan Mitrović
 5. Nikolina Popadić
 6. Srđan Đurković
 7. Isidora Pržunj

 

Studentska orgaizacija Univerziteta u Istočnom Sarajevu