Studentski savez

Studentski savez Medicinskog fakulteta Foča

Nemanja Mitrović – predsjednik Saveza

Miloš Keranović – potpredsjednik Saveza

Dušan Mitrović – potpredsjednik Saveza

Srđan Đurković – potpredsjednik Saveza

Isidora Pržulj – potpredsjednik Saveza

Stanija Jovanović- predsjednik Skupštine Saveza

Miloš Kulić – sekretar Skupštine Saveza

Naučno-istraživački sektor

 1. Stanija Jovanović
 2. Ognjen Raljić

Sportski sektor

 1. Nenad Lazić
 2. Dejan Gavrić

Sektor za međunarodnu razmjenu i saradnju studenata

 1. Stefan Karisik
 2. Marija Bjeletić

Sektor prve pomoći

 1. Teodora Milićević
 2. Selena Teletina
 3. Darko Lazić

 


Studenti članovi Nastavno naučnog vijeća u užem sastavu:

 1. Arsen Pavlović,
 2. Nemanja Ilić, 
 3. Dušan Mitrović, 
 4. Stanija Jovanović, 
 5. Snežana Vukosav, 
 6. Ana Madžar, 
 7. Biljana Trivunčević Simetić.

 

Studentska orgaizacija Univerziteta u Istočnom Sarajevu