Studentski savez

Savez studenata Medicinskog fakulteta

Rajko Pavlović – predsjednik Saveza

Tatjana Stanić – potpredsjednik Saveza

Milan Lukić – predsjednik Skupštine Saveza

Slavko Malešević – predsjednik Sekcije za naučno-istraživački rad i medjunarodnu saradnju

Predrag Lukić – Predsjednik Sportske sekcije “Medicinar”

Milanko Todić – Predsjednik Sekcije za medijski i kulturni rad

Saša Rakić – predsjednik Sekcije za humanitarni rad

Dragana Milić – sekretar SSMF


Studenti članovi Nastavno naučnog vijeća u užem sastavu

  1. Rajko Pavlović
  2. Milan Lukić
  3. Marko Ristić
  4. Marko Živković
  5. Saša Rakić
  6. Milanko Todić
  7. Marina Milinković

Studentska orgaizacija Univerziteta u Istočnom Sarajevu