Studentski savez Medicinskog fakulteta u Foči osnovan je 1999. godine. SSMFF ima prostoriju u zgradi Medicinskog fakulteta, pristup Internetu, telefon, oglasnu tablu i sve ostalo što je neophodno za adekvatno funkcionisanje.

Sekcije Saveza su brojne i svoje aktivnosti  obavljaju  unutar određenih oblasti. Svaka sekcija ima predsjednika, jednog ili dva podpredsjednika i najmanje pet članova sa svih godina studija.

Svakih petnaest dana se saziva Skupština SSMFF-a, a po potrebi i češće, na kojoj predstavnici sekcija, odnosno predstavnici po godinama podnose izvještaje o svom radu, razmatraju se planovi budućih aktivnosti, studentska pitanja i problemi