Posjeta predsjednika Komore doktora stomatologije Republike Srpske Medicinskom fakultetu

Predsjednik Komore doktora stomatologije Republike Srpske, dr Saša Dabić i predsjednik Udruženja stomatologa Republike Srpske, dr Siniša Kovačević posjetili su u petak, 07. juna Medicinski fakultet i tom prilikom razgovarali sa dekanom Fakulteta, prof. dr Milanom Kulićem i koordinatorom studijskog programa Stomatologija prof. dr Nikolom Stojanovićem. Razgovarano je o mogućnostima saradnje ovih institucija, budući da Fakultet i Komora imaju zajedničku misiju koja se ogleda u razvoju i unapređenju stomatološke djelatnosti. Istaknuto je da se posebna pažnja treba usmjeriti u pravcu osposobljavanja i usavršavanja kadrova za rad u svim oblastima stomatologije. Dogovoreno je da ovakvi sastanci postanu praksa.

Nakon sastanka delegacija je obišla prostorije Medicinskog fakulteta i Specijalističkog centra za stomatologiju, koji predstavlja nastavnu bazu Fakulteta, i tom prilikom razgovarala sa studentima studijskog programa Stomatologija.