Počeli Dani stomatologije Republike Srpske na Medicinskom fakultetu Foča

Danas su na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Počeli Dani stomatologije Republike Srpske. Zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji i velikog interesovanja, ovaj događaj je organizovan
U formi vebinara.

„Medicinski fakultet ima dugu tradiciju organizovanja programa kontinuirane edukacije za doktore stomatologije“ istakla je predsjednica naučnog odbora, prof. Dr Jelena Krunić. „Naučni i organizacioni odbor su sebi zadali cilj da poboljšaju već postojeći visok nivo prethodnih skupova, tako da smo ove godine pored Međunarodnog kongresa doktora stomatologije, koji se održava 4. put za redom, organizovali i
Međunarodni simpozijum iz restaurativne stomatologije i endodoncije. Ponosni smo jer smo na jednom mjestu okupili eminentne predavače sa 7 Univerziteta: Univerziteta u Beogradu, Univerziteta Odbrane u Beogradu,
Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, Univerziteta Sv Kirila i Metodija u Skoplju, Univerziteta u Zagrebu, kao i Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Zahvaljujući njihovoj posvećenosti stomatološkoj struci i nauci i spremnost da dijele znanje i iskustvo, u mogućnosti smo da prikažemo program koji donosi najnovija dostignuća iz različitih oblasti
stomatologije. Vjerujemo da će ovaj događaj biti izvrsna platforma za razmjenu znanja i iskustava, kao i podsticaj za unapređenje stomatološke zaštite“.

Dani stomatologije Republike Srpske okupili su oko 600 učesnika iz zemlje i regiona, a prijavljeno je više od 30 naučnih radova.

„Medicinski fakultet i studijski program stomatologija svojim radom, koji uključuje i organizaciju naučnih i stručnih skupova, već je postao prepoznat u zemlji i regionu.  Naravno izazovna vremena u kojem se nalazimo onemogućila su da se skup održi na klasičan način, ali su nam dali podstrek da nastavimo sa organizacijom ovakvih susreta, budući da je broj kontinuiranih edukacija za doktore stomatologije smanjen. Različite teme kao i novine u stomatologiji koji će biti prikazane, omogućiće bolje razumijevanje, prihvatanje i praktičnu primjenu
savremenih principa u stomatologiji“ rekao je prof. Dr Nikola Stojanović, pomoćnik dekana za stomatologiju na Medicinskom fakultetu.

Predavanja po pozivu i poster i usmene prezentacije su dostupne učesnicima na onlajn platformi u periodu od 8. do 16.10.2021. godine.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je akreditovalo program skupa.