Колегијум декана


Чланови колегијума:

ДЕКАН
Проф. др Милан Кулић

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ
Проф. др Недељка Ивковић

ПРОДЕКАН ЗА НАУКУ И ИСТРАЖИВАЊЕ
Проф. др Биљана Мијовић

ЧЛАН СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Проф. др Вељко Марић

СЕКРЕТАР МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Игор Тешовић, дипл. правник

ПРЕДСЈЕДНИК ССМФ ФОЧА
Рајко Павловић