Katedre


 1. Katedra opšteobrazovnih predmeta

Rukovodilac katedre: prof.dr Snežana Marjanović

Zamjenik rukovodioca katedre:

Sekretar: asist. Gorica Vuksanović


 1. Katedra za propedeutiku

Rukovodilac katedre: doc.dr Mirjana Ćuk

Zamjenik rukovodioca katedre:

Sekretar: doc.dr Dragana Drakul


 1. Katedra za internu medicinu i pedijatriju

Rukovodilac katedre: doc.dr Marijana Kovačević

Zamjenik rukovodioca katedre:

Sekretar:


 1. Katedra za pretkliničke predmete

Rukovodilac katedre: prof.dr Siniša Ristić

Zamjenik rukovodioca katedre: prof.dr Milan Kulić

Sekretar katedre: doc.dr Nikolina Elez Burnjaković


 1. Katedra za hirurške grane

Rukovodilac katedre: doc.dr Lalović Nenad

Zamjenik rukovodioca katedre: doc.dr Dražan Erić

Sekretar katedre: doc.dr Maksim Kovačević


 1. Katedra za neuropsihijatriju

Rukovodilac katedre: prof.dr Novica Petrović

Zamjenik rukovodioca katedre: doc.dr Vekoslav Mitrović

Sekretar katedre: doc.dr Vekoslav Mitrović


 1. Katedra za primarnu zdravstvenu zaštitu i javno zdravstvo

Rukovodilac katedre: prof.dr Vesna Krstović Spremo

Zamjenik šefa katedre:

Sekretar katedre: doc.dr Srđan Mašić


 1. Katedra za oralnu rehabilitaciju

Rukovodilac katedre: prof.dr Smiljka Cicmil

Zamjenik rukovodioca katedre: prof.dr Tomić Slavoljub

Sekretar katedre: v.asist.dr Ognjenka Janjić Pavlović


 1. Dječiju i preventivnu stomatologiju sa ortodoncijom

Rukovodilac katedre: doc.dr Svjetlana Janković

Zamjenik šefa katedre: doc.dr Bojana Davidović

Sekretar katedre: doc.dr Tanja Ivanović


 1. Katedra za zdravstvenu njegu

Rukovodilac katedre: prof.dr Biljana Mijović

Zamjenik rukovodioca katedre: prof.dr Sanja Marić

Sekretar katedre: v.asist. Natalija Hadživuković


 1. Katedra za logopediju i surdoaudiologiju

Rukovodilac katedre: prof.dr Nadica Jovanović Simić

Zamjenik rukovodioca katedre:

Sekretar katedre: v.asist. Slađana Ćalasan


 1. Katedra za razvojne poremećaje

Rukovodilac katedre: prof.dr Dragan Rapaić

Zamjenik rukovodioca katedre: prof.dr Goran Nedović

Sekretar katedre: v.asist. Ivana Zečević


 1. Katedra za dentalnu patologiju

Rukovodilac katedre: prof.dr Lado Davidović

Zamjenik rukovodioca katedre: doc.dr Jelena Krunić

Sekretar katedre: v.asist.dr Žuža Aleksandra