Katedre


 1. Katedra opšteobrazovnih predmeta

Rukovodilac katedre: prof.dr Snežana Marjanović

Zamjenik rukovodioca katedre:

Sekretar: v.asist. Gorica Vuksanović


 1. Katedra za propedeutiku

Rukovodilac katedre: doc.dr Mirjana Ćuk

Zamjenik rukovodioca katedre: doc.dr Ružica Lukić

Sekretar: v.asist. Dragana Nikolić


 1. Katedra za internu medicinu

Rukovodilac katedre: doc.dr Marijana Kovačević

Zamjenik rukovodioca katedre: doc.dr Verica Prodanović

Sekretar: v.asist.Olivera Čančar


 1. Katedra za pretkliničke predmete

Rukovodilac katedre: prof.dr Siniša Ristić

Zamjenik rukovodioca katedre: doc.dr Nikolina Burnjaković Elez

Sekretar katedre: asist. dr Darinka Popović


 1. Katedra za hirurške grane

Rukovodilac katedre: doc.dr Lalović Nenad

Zamjenik rukovodioca katedre: prof.dr Milivoje Dostić

Sekretar katedre: doc.dr Nada Avram


 1. Katedra za neurologiju i psihijatriju

Rukovodilac katedre: prof.dr Novica Petrović

Zamjenik rukovodioca katedre: doc.dr Vekoslav Mitrović

Sekretar katedre: doc.dr Branislava Ćurčić


 1. Katedra za primarnu zdravstvenu zaštitu i javno zdravstvo

Rukovodilac katedre: prof.dr Vesna Krstović Spremo

Zamjenik rukovodioca katedre: doc.dr Srđan Mašić

Sekretar katedre: v.asist.Milena Dubravac Tanasković


 1. Katedra za oralnu rehabilitaciju

Rukovodilac katedre: prof.dr Smiljka Cicmil

Zamjenik rukovodioca katedre: prof.dr Tomić Slavoljub

Sekretar katedre: v.asist. Ana Cicmil


 1. Katedra za dječiju i preventivnu stomatologiju sa ortodoncijom

Rukovodilac katedre: prof.dr Bojana Davidović

Zamjenik šefa katedre: doc.dr Tanja Ivanović

Sekretar katedre: asist. Marina Milinković


 1. Katedra za zdravstvenu njegu

Rukovodilac katedre: prof.dr Biljana Mijović

Zamjenik rukovodioca katedre: prof.dr Sanja Marić

Sekretar katedre: v.asist. Natalija Hadživuković


 1. Katedra za logopediju i surdoaudiologiju

Rukovodilac katedre: prof.dr Nadica Jovanović Simić

Zamjenik rukovodioca katedre:

Sekretar katedre: v.asist. Slađana Ćalasan


 1. Katedra za razvojne poremećaje

Rukovodilac katedre: prof.dr Dragan Rapaić

Zamjenik rukovodioca katedre: prof.dr Vesna Radovanović

Sekretar katedre: v.asist. Andrijana Bakoč


 1. Katedra za dentalnu patologiju

Rukovodilac katedre: prof.dr Lado Davidović

Zamjenik rukovodioca katedre: doc.dr Ljiljana Bjelović

Sekretar katedre: v.asist.dr Žuža Aleksandra


14. Katedra za stomatološku protetiku

Rukovodilac katedre: doc.dr Đorđe Božović

Zamjenik rukovodioca katedre:doc.dr Mihael Stanojević

Sekretar katedre: v.asist. Ognjenka Janjić-Pavlović


15. Katedra za pedijatriju

Rukovodilac katedre: doc.dr Biljana Milinković

Zamjenik rukovodioca katedre: prof.dr Dejan Bokonjić

Sekretar katedre: asist.Goran Popović


16. Katedra za farmakologiju

Rukovodilac katedre: doc.dr Dragana Sokolović

Zamjenik rukovodioca katedre: doc.dr Dragana Drakul

Sekretar katedre: