1. Katedra opšteobrazovnih predmeta

Rukovodilac katedre: prof. dr Olivera Kalajdžić

Zamjenik rukovodioca katedre: doc. dr Ranka Perućica

Sekretar: v. asist. Gorica Vuksanović


 1. Katedra za propedeutiku

Rukovodilac katedre: doc. dr Mirjana Ćuk

Zamjenik rukovodioca katedre: doc. dr Ružica Lukić

Sekretar: v. asist. Dragana Nikolić


 1. Katedra za internu medicinu

Rukovodilac katedre: doc. dr Marijana Kovačević

Zamjenik rukovodioca katedre: doc. dr Verica Prodanović

Sekretar: v. asist.Olivera Čančar


 1. Katedra za pretkliničke predmete

Rukovodilac katedre: prof. dr Siniša Ristić

Zamjenik rukovodioca katedre:

Sekretar katedre: asist. dr Darinka Popović


 1. Katedra za hirurške grane

Rukovodilac katedre: doc. dr Lalović Nenad

Zamjenik rukovodioca katedre: prof. dr Milivoje Dostić

Sekretar katedre: doc. dr Nada Avram


 1. Katedra za neurologiju i psihijatriju

Rukovodilac katedre: prof. dr Vekoslav Mitrović

Zamjenik rukovodioca katedre: prof. dr Dragan Jovanović

Sekretar katedre: doc. dr Branislava Ćurčić


 1. Katedra za primarnu zdravstvenu zaštitu i javno zdravstvo

Rukovodilac katedre: prof. dr Vesna Krstović Spremo

Zamjenik rukovodioca katedre: doc. dr Srđan Mašić

Sekretar katedre: v. asist. Danijela Radulović


 1. Katedra za oralnu rehabilitaciju

Rukovodilac katedre: prof. dr Smiljka Cicmil

Zamjenik rukovodioca katedre: prof. dr Tomić Slavoljub

Sekretar katedre: v. asist. Ana Cicmil


 1. Katedra za dječiju i preventivnu stomatologiju sa ortodoncijom

Rukovodilac katedre: prof. dr Bojana Davidović

Zamjenik šefa katedre: doc. dr Tanja Ivanović

Sekretar katedre: asist. Marina Milinković


 1. Katedra za zdravstvenu njegu

Rukovodilac katedre: doc. dr Jelena Pavlović

Zamjenik rukovodioca katedre: doc. dr Sandra Matović

Sekretar katedre: v. asist. Natalija Hadživuković


 1. Katedra za logopediju i surdoaudiologiju

Rukovodilac katedre: prof. dr Nadica Jovanović Simić

Zamjenik rukovodioca katedre:

Sekretar katedre: v. asist. Slađana Ćalasan


 1. Katedra za razvojne poremećaje

Rukovodilac katedre: prof. dr Dragan Rapaić

Zamjenik rukovodioca katedre: prof. dr Vesna Radovanović

Sekretar katedre: v. asist. Ivana Zečević


 1. Katedra za dentalnu patologiju

Rukovodilac katedre: doc. dr Ljiljana Bjelović

Zamjenik rukovodioca katedre: prof. dr Nikola Stojanović

Sekretar katedre: v. asist. dr Žuža Aleksandra


14. Katedra za stomatološku protetiku

Rukovodilac katedre: doc. dr Đorđe Božović

Zamjenik rukovodioca katedre:doc. dr Mihael Stanojević

Sekretar katedre: v. asist. Ognjenka Janjić-Pavlović


15. Katedra za pedijatriju

Rukovodilac katedre: doc. dr Biljana Milinković

Zamjenik rukovodioca katedre: prof. dr Dejan Bokonjić

Sekretar katedre: asist. Goran Popović


16. Katedra za farmakologiju

Rukovodilac katedre: doc. dr Dragana Sokolović

Zamjenik rukovodioca katedre: doc. dr Dragana Drakul

Sekretar katedre: astist. Milica Cvijetić


17. Katedra za biologiju ćelije i humanu genetiku

Rukovodilac katedre: doc. dr Nikolina Elez Burnjaković

Zamjenik rukovodioca katedre: prof. dr Milan Kulić

Sekretar katedre: asist. Sara Rakočević


18. Katedra za biohemiju

Rukovodilac katedre: doc. dr Dragana Puhalo Sladoje

Zamjenik rukovodioca katedre: doc. dr Dušan Mihajlović

Sekretar katedre: doc. dr Dragana Pavlović