Катедре


 1. Катедра општеобразовних предмета

Руководилац катедре: проф.др Снежана Марјановић

Замјеник руководиоца катедре:

Секретар: в.асист. Горица Вуксановић


 1. Катедра за пропедеутику

Руководилац катедре: доц.др Мирјана Ћук

Замјеник руководиоца катедре: доц.др Ружица Лукић

Секретар: в.асист. Драгана Николић


 1. Катедра за интерну медицину

Руководилац катедре: доц.др Маријана Ковачевић

Замјеник руководиоца катедре: доц.др Верица Продановић

Секретар: в.асист.Оливера Чанчар


 1. Катедра за претклиничке предмете

Руководилац катедре: проф.др Синиша Ристић

Замјеник руководиоца катедре: доц.др Николина Бурњаковић Елез

Секретар катедре: асист. др Даринка Поповић


 1. Катедра за хируршке гране

Руководилац катедре: доц.др Лаловић Ненад

Замјеник руководиоца катедре: проф.др Миливоје Достић

Секретар катедре: доц.др Нада Аврам


 1. Катедра за неурологију и психијатрију

Руководилац катедре: проф.др Новица Петровић

Замјеник руководиоца катедре: доц.др Векослав Митровић

Секретар катедре: доц.др Бранислава Ћурчић


 1. Катедра за примарну здравствену заштиту и јавно здравство

Руководилац катедре: проф.др Весна Крстовић Спремо

Замјеник руководиоца катедре: доц.др Срђан Машић

Секретар катедре: в.асист.Милена Дубравац Танасковић


 1. Катедра за оралну рехабилитацију

Руководилац катедре: проф.др Смиљка Цицмил

Замјеник руководиоца катедре: проф.др Томић Славољуб

Секретар катедре: в.асист. Ана Цицмил


 1. Катедра за дјечију и превентивну стоматологију са ортодонцијом

Руководилац катедре: проф.др Бојана Давидовић

Замјеник шефа катедре: доц.др Тања Ивановић

Секретар катедре: асист. Марина Милинковић


 1. Катедра за здравствену његу

Руководилац катедре: проф.др Биљана Мијовић

Замјеник руководиоца катедре: проф.др Сања Марић

Секретар катедре: в.асист. Наталија Хаџивуковић


 1. Катедра за логопедију и сурдоаудиологију

Руководилац катедре: проф.др Надица Јовановић Симић

Замјеник руководиоца катедре:

Секретар катедре: в.асист. Слађана Ћаласан


 1. Катедра за развојне поремећаје

Руководилац катедре: проф.др Драган Рапаић

Замјеник руководиоца катедре: проф.др Весна Радовановић

Секретар катедре: в.асист. Андријана Бакоч


 1. Катедра за денталну патологију

Руководилац катедре: проф.др Ладо Давидовић

Замјеник руководиоца катедре: доц.др Љиљана Бјеловић

Секретар катедре: в.асист.др Жужа Александра


14. Катедра за стоматолошку протетику

Руководилац катедре: доц.др Ђорђе Божовић

Замјеник руководиоца катедре:доц.др Михаел Станојевић

Секретар катедре: в.асист. Огњенка Јањић-Павловић


15. Катедра за педијатрију

Руководилац катедре: доц.др Биљана Милинковић

Замјеник руководиоца катедре: проф.др Дејан Бокоњић

Секретар катедре: асист.Горан Поповић


16. Катедра за фармакологију

Руководилац катедре: доц.др Драгана Соколовић

Замјеник руководиоца катедре: доц.др Драгана Дракул

Секретар катедре: в.асист. Бајчета Наташа