Катедре


 1. Катедра општеобразовних предмета

Руководилац катедре: проф.др Снежана Марјановић

Замјеник руководиоца катедре:

Секретар: асист. Горица Вуксановић


 1. Катедра за пропедеутику

Руководилац катедре: доц.др Мирјана Ћук

Замјеник руководиоца катедре:

Секретар: доц.др Драгана Дракул


 1. Катедра за интерну медицину и педијатрију

Руководилац катедре: доц.др Маријана Ковачевић

Замјеник руководиоца катедре:

Секретар:


 1. Катедра за претклиничке предмете

Руководилац катедре: проф.др Синиша Ристић

Замјеник руководиоца катедре: проф.др Милан Кулић

Секретар катедре: доц.др Николина Елез Бурњаковић


 1. Катедра за хируршке гране

Руководилац катедре: доц.др Лаловић Ненад

Замјеник руководиоца катедре: доц.др Дражан Ерић

Секретар катедре: доц.др Максим Ковачевић


 1. Катедра за неуропсихијатрију

Руководилац катедре: проф.др Новица Петровић

Замјеник руководиоца катедре: доц.др Векослав Митровић

Секретар катедре: доц.др Векослав Митровић


 1. Катедра за примарну здравствену заштиту и јавно здравство

Руководилац катедре: проф.др Весна Крстовић Спремо

Замјеник шефа катедре:

Секретар катедре: доц.др Срђан Машић


 1. Катедра за оралну рехабилитацију

Руководилац катедре: проф.др Смиљка Цицмил

Замјеник руководиоца катедре: проф.др Томић Славољуб

Секретар катедре: в.асист.др Огњенка Јањић Павловић


 1. Дјечију и превентивну стоматологију са ортодонцијом

Руководилац катедре: доц.др Свјетлана Јанковић

Замјеник шефа катедре: доц.др Бојана Давидовић

Секретар катедре: доц.др Тања Ивановић


 1. Катедра за здравствену његу

Руководилац катедре: проф.др Биљана Мијовић

Замјеник руководиоца катедре: проф.др Сања Марић

Секретар катедре: в.асист. Наталија Хаџивуковић


 1. Катедра за логопедију и сурдоаудиологију

Руководилац катедре: проф.др Надица Јовановић Симић

Замјеник руководиоца катедре:

Секретар катедре: в.асист. Слађана Ћаласан


 1. Катедра за развојне поремећаје

Руководилац катедре: проф.др Драган Рапаић

Замјеник руководиоца катедре: проф.др Горан Недовић

Секретар катедре: в.асист. Ивана Зечевић


 1. Катедра за денталну патологију

Руководилац катедре: проф.др Ладо Давидовић

Замјеник руководиоца катедре: доц.др Јелена Крунић

Секретар катедре: в.асист.др Жужа Александра