Prof. dr Dejan Bokonjić,
dekan Medicinskog fakulteta


Prof. dr Dejan Bokonjić, specijalista pedijatar, subspecijalista dječiji pulmolog, redovni profesor na predmetu “Pedijatrija”  Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa visokim prosjekom 1997. godine. Postao magistar nauka 2003 godine odbranivši magistarsku tezu pod nazivom: “ Uticaj inhibitora leukotriena na hiperreaktivnost bronhijalnog stabla kod asmatične djece”.  Proveo 18  mjeseci na izradi doktorske teze na Medicinskom fakultetu u Hajdelbergu (NJemačka) i Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, kao stipendista DAAD.

Doktorsku disertaciju na temu: “Ekspresija i funkcija receptora sličnih toll-u na humanim granulocitima periferne krvi”. odbranio avgusta 2008. godine na Medicinskom fakultetu u Foči.

U februaru 2009. godine izabran za docenta na predmetu Pedijatrija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. U aprilu 2014. godine izabran u zvanje vanrednog profesora, a 2019. godine u zvanje redovnog profesora  na predmetu ”Pedijatrija” Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Kao specijalista pedijatar, od januara 2007. godine, zaposlen na odeljenju za pedijatriju Kliničkog centra Istočno Sarajevo, Bolnice i kliničke službe Foča, danas Univerzitetska bolnica Foča.  Završio subspecijalizaciju iz pulmologije u oktobru 2012 godine.  Od 2012-2019. godine obavljao funkciju prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Oblasti istraživanja profesora Bokonjića suAlergijska inflamacija, gljivične infekcije, pedijatrijska pulmologija sa akcentom na astmu i CF.

Autor je i koautor više od 80 radova koji su objavljeni u međunarodnim časopisima i konferencijama, više poglavlja u 14 knjiga iz fiziologije, pedijatrije i osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju. Autor i koordinator deset Evropskih projekata koji se bave reformom visokog obrazovanja i osiguranjem kvaliteta. Autor i učesnik više domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata.  Član komisije za Međunarodnu saradnju komore doktora Republike Srpske u periodu od 2008-2015. godine.  Predstavnik BiH u programskom komitetu Evropske komisije za Zdravstvo u periodu od 2011-2013 i 2014-2018. Član Savjeta za Nauku Republike Srpske u periodu od 2012-2016. i od 2016. godine do danas.
Dobitnik nagrade Komore Doktora Republike Srpske za naučno-istraživački rad 2012. godine.
Za Ambasadora Univerziteta u Istočnom Sarajevu proglašen 2017. godine. Dobitnik plakete Medicinskog i Bogoslovskog fakulteta.


Kontakt:
+387 58 210 007
 +387 58 210 420
 dejan.bokonjic@ues.rs.ba