Dekan

Prof. dr Milan Kulić, Dekan Medicinskog fakulteta 

uis-medicinski-fakultet-dekan-prof-dr-milan-kulic


E-mail : dekan-mf@ues.rs.ba

Osnovne studije završio na Univerzitetu u Sarajevu:

Prirodno-matematički fakultet Odsjek: Biologija Sarajevo, 1989. godine

Poslediplomske studije:

Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine Beograd, 1999. godine

Naziv magistarskog rada:

Ispitivanje citotoksičnog i genotoksičnog delovanja levamizola in vivo Uža naučna oblast: Genetika

Doktorat:

Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
Banja Luka, 2006. godine

Naziv doktorske teze:

Ispitivanje genotoksičnog potencijala dicikloheksilamina in vivo i in vitro Uža naučna oblast: Genetika

Asistent na predmetu Biologija sa humanom genetikom 1997-1999. godine

Viši asistent na predmetu Biologija sa humanom genetikom 1999-2006. godine

Docent na predmetu Humana genetika 2006-2011. godine, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet u Foči

Vanredni profesor uže naučne oblasti Humana genetika od 2011. godine, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet u Foči

Redovni profesor uže naučne oblasti Humana genetika od 2017. godine, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet u Foči