OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE I STUDENTE KOJI OBNAVLJAJU ZAVRŠNU GODINU

Broj:01-10-41

Datum: 21.02.2023.godine

OBAVJEŠTENJE

ZA APSOLVENTE I STUDENTE KOJI OBNAVLJAJU ZAVRŠNU GODINU

INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA PRVOG, DRUGOG I TREĆEG CIKLUSA STUDIJA MEDICINSKOG FAKULTETA

Prijava  ispita za martovski  rok: od 21. do 28.02.2023. godine.

Ispitni martovski   rok: od 01. do 31.03.2023. godine.

Obavještavaju se apsolventi i studenti koji obnavljaju završnu godinu studija svih studijskih programa da je uslov za prijavu martovskog  roka upis ljetnjeg semestara.  Prije početka prijave ispita za ispitne rokove studenti su obavezni provjeriti finansijske kartice i uplati svoja dugovanja.

Nakon isteka roka za prijavu ispita po odluci upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu student plaća naknadnu prijavu ispita u iznosu od  30 KM.

Napomena za studente integrisanih akademskih studija prvog ciklusa studija: Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta donesena je Odluka da studenti ne mogu polagati ispite iz završne godine studija bez položenog ispita iz nastavnih predmeta Engleski jezik. Studenti koji prekrše pravilo biće lično odgovorni i sankcionisani.

                                                                                                       PRODEKAN ZA NASTAVU

                                                                                                       Prof. dr Irena Mladenović