Обавјештење о одбрани мастер рада

На основу члана 65. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и чланa 50. став 11. Правила студирања на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву, а у вези са Извјештајем комисије о завршеном мастер раду, број:01-18-74 од 03.03.2020.године, декан Медицинског факултета из Фоче доноси

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

О одбрани мастер рада

Студент Куљић Миљана, јавно ће бранити мастер рад под називом „ КВАЛИТЕТ ЖИВОТА ОБОЉЕЛИХ ОД КАРЦИНОМА ДОЈКЕ “, дана 16.09.2020.године, у 12,00 часова, у Свечаној сали  Медицинског факултета у Фочи.

Мастер рад је доступан јавности и може се погледати сваким радним даном од 08:00 до 19:00 часова у Библиотеци Медицинског факултета у Фочи.

Обавјештење о одбрани мастер рада