Istorijat

Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske, broj: 02-1512/93. od 29.12.1993. godine osnovan je Univerzitet u Sarajevu Republike Srpske, kao sukcesor Univerziteta u Sarajevu. Tradiciju Medicinskog fakulteta od 1993. godine u Republici Srpskoj nastavlja Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Republike Srpske, kasnije Univerziteta u Srpskom Sarajevu, danas Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa sjedištem u Foči.

Medicinski fakultet u Sarajevu je osnovan 1944. godine, kao prva visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini, a kontinuitet rada je uspostavljen 1946. godine.

Narodna skupština Republike Srpske 14.09.1992. godine donosi odluku, broj: 02-1188/92, o izdvajanju visokoškolskih ustanova iz Univerziteta u Sarajevu.

Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije Republike Srpske 15.10.1993. godine donosi odluku o nastavku rada Medicinskog fakulteta u Sarajevu Republike Srpske, sa sjedištem u Srbinju/Foči.

Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske, broj: 02-1512/93. od 29.12.1993. godine osnovan je Univerzitet u Sarajevu Republike Srpske, kao sukcesor Univerziteta u Sarajevu. Tradiciju Medicinskog fakulteta od 1993. godine u Republici Srpskoj nastavlja Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Republike Srpske, kasnije Univerziteta u Srpskom Sarajevu, danas Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa sjedištem u Foči.

Medicinski fakultet sa radom u Foči je počeo 15.10.1993. godine. Tada su upisani prvi studenti i počela je prva školska 1993/1994. godina sa 60 upisanih studenata.

Misija i ciljevi

Misija Medicinskog fakulteta u Foči je posvećena postizanju najviših standarda u obrazovanju, istraživanju i zdravstvenoj njezi. Fakultet treba da bude vođa u poboljšanju zdravlja ljudi kroz obrazovanje vještih i društveno odgovornih doktora medicine i stomatologije, diplomiranih specijalnih edukatora i rehabilitatora i diplomiranih medicinara. Dugoročni ciljevi se odnose na očuvaće i diseminaciju znanja i kultivaciju kritičkih intelekata. Tolerancija i raznolikost su podržane, a globalna pitanja se istražuju i ohrabruju. Misija fakulteta pokriva i posebna područja nastavu, istraživanja, medicinke usluge i ulogu u društvu.

Obrazovanje visokostručnih kadrova iz oblasti medicine, specijalista za pojedine oblasti, pomoćnog medicinskog osoblja, te kadrova za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju koji bi svojim znanjem pomogli promociji i širenju zdravstvene kulture, zdravstvene zaštite kao i modernizaciju Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i čitavog regiona, u okviru naučne oblasti biomedicine.

Vizija Fakulteta je savremena obrazovna institucija u oblasti biomedicine i zdravstva koja je snažan, kvalitetan, pouzdan i kompetentan partner u školovanju kvalitetnih kadrova, koji su vrhunski osposobljeni da odgovore na sve izazove moderne medicine i specijalne edukacije i rehabilitacije.