„Biomedicinska istraživanja“,

časopis Medicinskog fakulteta Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu

ISSN 1986 – 8529

“Biomedicinska istraživanja” je časopis sa dvostruko slijepom recenzijom i otvorenim pristupom definisanim po Budapest Open Access Initiative preporukama, što podrazumjeva slobodan pristup preko interneta svim člancima bez ikakve finansijske, pravne ili tehničke prepreke.

Časopis objavljuje originalne naučne radove, prethodna ili kratka saopštenja, preglede literature, prikaze slučajeva, edukativne i radove za praksu, radove iz istorije medicine, komentare na prethodno objavljene članke, pisma uredništvu i ostale priloge iz svih oblasti medicine, stomatologije, specijalne edukacije i rehabilitacije i zdravstvene njege.

Više o časopisu…