Документи

Документација за пријаву теме докторске дисертације

Формат докторске дисертације

Изјава за ментора – 1

Изјава за ментора – 2

Извјештај о подобности теме и кандидата

Извјештај о оцјени завршене докторске дисертације

Захтјев за давање сагласности на приједлог теме дисертације

Захтјев за давање сагласности на извјештај о урађеној дисертацији

 

Образци по новом  Правилнику о студирању на трећем циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву (2019. година):

 

Пријава предлога теме за израду докторске дисертације

Извјештај о подобности теме докторске дисертације и кандидата

Захтјев за давање сагласности на извјештај о подобности теме докторске дисертације и кандидата

Упутство за израду докторске дисертације

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације

Захтјев за давање сагласности на извјештај о урађеној докторској дисертацији

Изјава о ауторству

Изјава о истовјетности штампане и електронске верзије докторске дисертације

Годишњи извјештај ментора о напредовању докторанда 

Упутство за израду насловне стране