Konačan spisak studenata doktorskih studija upisanih u akademskoj 2019/2020. godini

SPISAK STUDENATA UPISANIH U PRVU GODINU  TREĆEG CIKLUSA STUDIJA-DOKTORSKE STUDIJE NA MEDICINSKOM FAKULTETU U FOČI-BIOMEDICINSKE NAUKE, U AKDEMSKOJ 2019/2020. GODINI PO SMJEROVIMA I BROJEVIMA INDEKSA.

  1. LJILJANA KOZIĆ- molekularna medicina 38/19
  2. MARIJA STANIŠIĆ KAJEVIĆ – molekularna medicina 43/19
  3. NEVENA VIDOJEVIĆ – molekularna medicina 44/19
  4. JELENA ELEZ – klinička medicina 39/19
  5. DINO ALIĆ- klinička medicina 40/19
  6. MILICA CVIJETIĆ – klinička medicina 41/19
  7. SRĐAN RADANOVIĆ- klinička medicina 42/19
  8. MILENA VASIĆ MILANOVIĆ –klinička medicina 45/19
  9. MAJA ĐOROJEVIĆ FRGANJA – klinička medicina 46/19
  10. OLJA DABIĆ DIVLJAN- klinička medicina 47/19