Kampanja mentalnog zdravlja „Nikada se ne zna“ promovisana u Foči

Kampanja „Nikad se ne zna“ implementira se u okviru projekta „Smanjenje stigme među studentima medicine prema licima oboljelim od mentalne bolesti“, a inicijator je Udruženje građana „Zajedno“ Banja Luka, uz podršku Saveza studenata Medicinskog fakulteta Foča, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i drugih partnera.

Projekat se realizuje u oktobru i novembaru 2019. godine u tri grada, Foči, Banjoj Luci i Tuzli.

Kako bi studente medicine upoznali sa problemima koje lica sa poteškoćama sa mentalnim zdravljem imaju zbog prisutne negativne slike u društvu, te kako to negativno utiče na njihov život i zdravlje, 11. novembra u Centru za kulturu i informisanje u Foči održana je tribina, dok je 12. novembra, u amfiteatru Medicinskog fakulteta u Foči, održano predavanje. (nastavak)