I mjesto za studente Medicinskog fakulteta Foča

Na III naučno – stručnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem ¨Sestrinstvo jučer, danas i sutra ¨ održanoj u Zenici od 13 . do 14. 11. 2017. godine prezentovale su se aktuelne teme iz oblasti sestrinstva. Sa Medicinskog  fakulteta u Foči, konferenciji su prisustvovali tri asistenta: Hadživuković Natalija,  Pavlović Jelena, Joković Sandra i tri studenta: Milikić Mihailo, Marić Dragica i Krstović Dejana. Prvog dana su bile prezentacije radova u cilju da se razmjene mišljenja, razriješe dileme oko kompetencija, nove uloge sestrinstva, značaja u radu kao i  potrebe podsticaja postdiplomskog i doktorskog obrazovanja i sticanja akademskih titula u oblasti sestrinstva. Drugi dan konferencije je u  trening centru organizovano takmičenje studenata u teorijskom  i praktičnom radu. Učestvovalo je 5 ekipa, gdje su  naši studenti  pokazali najveće znanje i osvojili prvo mjesto.