Delegacija dva medicinska fakulteta iz Banjaluke i Foče, u posjeti su vodećoj Indijskoj instituciji za medicinu i nauku

Delegacija dva medicinska fakulteta iz Banjaluke i Foče, u posjeti su vodećoj Indijskoj instituciji za medicinu i nauku, AIIMS = All Indian Institute of Medical Sciences. Održan je sastanak sa rukovodstvom Sveindijskog Instituta za Medicinske nauke, sa predsdtavnicima ministarstva nauke Indije, kao i sa direktorom vodeće Indijske institucije za medicinu i nauku.

Takođe, delegaciji iz Srpske, ponuđena je saradnja u oblasti nauke i edukacije, te rad na zajedničkim projektima od interesa za dvije zemlje. Delegacija dva medicinska fakulteta iz Srpske, je tokom razgovora prikazala dva promotivna filma, kojim su predstavljena ova dva fakulteta, kao i studijski programi na engleskom jeziku. Predstavljene su i mogućnosti dva centra za biomedicinska istraživanja.