Specijalistički centar za stomatologiju

Specijalistički centar za stomatologiju predstavlja podorganizacionu jedinicu i nastavnu bazu Medicinskog fakulteta u Foči. Aktivnosti Specijalističkog centra su usmjerene na prevenciju, dijagnozu i liječenje oštećenja i bolesti mekih i tvrdih tkiva usne duplje. Kontinurano naučno i stručno usavršavanje zaposlenih nastavnika i saradnika obezbjeđuje svim našim pacijentima stomatološku zaštitu koja je u skladu sa najnovijim međunarodnim standardima.

U Specijalističkom centru se pruža specijalizovana stomatološka zaštita iz sljedećih grana stomatologije:

– dječja i preventivna stomatologija
– bolesti zuba i endodoncija
– stomatološka protetika
– parodontologija i oralna medicina
– oralna hirurgija
– ortopedija vilica.

Postojanjem svih specijalnosti na jednom mjestu našim pacijentima je omogućen interdisciplinaran i individualan pristup liječenju, kojim je moguće riješiti sve stomatološke probleme. U prostorijama Specijalističkog centra se odvija i praktična nastava za studente stomatologije Medicinskog fakulteta u Foči i specijalistički staž za specijalizante iz šest oblasti stomatologije.

Specijalističke stomatološke usluge se pružaju na zahtjev korisnika ili na osnovu ugovora koji Medicinski fakultet ima zaključen sa Republičkim Fondom za zadravstveno osiguranje. Takođe, stomatološku zdravstvenu zaštitu pacijenti mogu obezbjediti u okviru praktične nastave studenata stomatologije koja se odvija pod stalnim nadzorom nastavnika/saradnika. Na preko 1000 m2 nalazi se 7 kliničkih sala, zubnotehnički laboratorij i rendgen kabinet.

Odjeljenja Specijalističkog centra

  • Dječja i preventivna stomatologija
  • Bolesti zuba i endodoncija
  • Stomatološka protetika
  • Parodontologija i oralna medicina
  • Oralna hirurgija
  • Ortopedija vilica
  • Zubnotehnički laboratorij
  • RTG kabinet

Dječja i preventivna stomatologija

Na odjeljenju dječje i preventivne stomatologije se pružaju usluge koje imaju za cilj očuvanje zdravlja mliječnih i stalnih zuba djece i adolescenata do navršene 16 godine starosti. Velika pažnja je usmjerena ka edukaciji pacijenata i primjeni preventivnih mjera. Sve usluge su besplatne.

Usluge koje se pružaju:
– pregledi, konsultacije
– preventivne intervencije
– sanacija karijesa mliječnih i stalnih zuba
– zbrinjavanje traumatskih oštećenja zuba
– ekstrakcija mliječnih i stalnih zuba


Bolesti zuba i endodoncija

Očuvanje zdravlja zuba i okolnih tkiva i prevencija prijevremenog gubitka stalnih zuba u skladu sa najsavremenijim terapijskim protokolimadjelatnosti su odjeljenja za bolesti zuba i endodonciju.

Usluge koje se pružaju:
– pregled, konsultacije
– terapija akutnih bolnih stanja
– sanacija karijesa zuba (amalgamski i estetski ispuni)
– endodontsko liječenje akutnih i hroničnih oboljenja zuba
– ponovno endodontsko liječenje zuba (retretman)
– bijeljenje vitalnih i avitalnih zuba
– ugradnja cirkona
– izrada kompozitnih faseta
– estetske korekcije zuba ispunima bez preparacije (preoblikovanje zuba, zatvaranje prostora između zuba-dijastema itd.)


Stomatološka protetika

Funkcionalna i estetska rehabilitacija pacijenata primjenom najsevremenijih metoda i u skladu sa individualnim zahtjevima pacijenta osnovne su djelatnosti odjeljenja za stomatološku protetiku. Na odjeljenu se pružaju usluge dijagnostike i terapije disfunkcija temporomandibularnog zgloba.

Usluge koje se pružaju:
– pregled, konsultacije
-izrada fiksnih keramičkih nadoknada (bezmetalna keramika) (pojedinačne krunice, mostovi)
– izrada fiksnih metalokeramičkih nadoknada (pojedinačne krunice, mostovi)
– izrada mobilnih nadoknada (totalna proteza, parcijalna skeletirana proteza, parcijalna pločasta proteza)
– izrada opturator proteza (defekti mekog i tvrdog nepca)
– izrada splintova
– dijagnoza i terapija temporomandibularnih disfunkcija


Parodontologija i oralna medicina

Liječenje oboljenja potpornog aparata zuba (parodoncijuma) i mekih tkiva usne duplje konzervativnim i hirurškim metodama u skladu sa najsavremenijim terapijskim protokolima djelatnosti su odjeljenja za parodontologiju i oralnu medicinu.

Usluge koje se pružaju:
– pregled, konsultacije
– konzervativna terapija oboljenja parodoncijuma i mekih tkiva
– hirurška terapija oboljenja parodoncijuma i mekih tkiva
– hirurške terapije u okviru preprotetske pripreme pacijenata
– estetske korekcije gingive
– biopsija tkiva


Oralna hirurgija

Na odjeljenju oralne hirurgije se na akademskom nivou sprovode oralno-hirurške intervencije u cilju liječenja oboljenja zuba i mekih i tvrdih tkiva usne duplje koje nije moguće sanirati konzervativnim pristupom.

Usluge koje se pružaju:
– pregled, konsultacije
– ekstrakcija zuba
– hirurška ekstrakcija zuba
– resekcija vrha korijena
– oslobađanje impaktiranih zuba
– uklanjanje koštanih patoloških promjena (ciste, fibromi…)
– augmentacija kosti
– biopsija tkiva


Ortopedija vilica

Na odjeljenju ortopedije vilica se na akademskom nivou pružaju usluge liječenja nepravilnosti položaja jednog ili više zuba, koji predstavljaju estetski ali i značajan funkcionalni problem.

Usluge koje se pružaju:
– pregled, konsultacije
– terapija mobilnim aparatima
– terapija fiksnim aparatima (estetski i neestetski)


Zubnotehnički laboratorij

U sklopu Specijalističkog centra nalazi se savremeno opremljen zubnotehnički laboratorij u kojem se izrađuju sve vrste mobilnih i fiksnih nadoknada, različite vrste splintova i udlaga za bijeljenje zuba.

RTG kabinet
RTG kabinet omogućava usluge dijagnostike. U sastavu RTG kabineta nalaze se dentalni radiogram i ortopantomograf.


Zgrada Poliklinike,
Studentska 5, 73 300 Foča
Telefon: +387 58 211 906
Radno vrijeme: pon-petak 08.00-18:00 časova.