Obavještenja

Drugi poziv za dostavljanje projektnih prijedloga Interreg HR-BiH-CG 2014-2020.

Obavještavamo vas da je u okviru Interreg programa prekogranične saradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora otvoren Drugi poziv za dostavljanje projektnih prijedloga, a rok za podnošenje aplikacija je 20. decembar 2018. godine, do 12.00 časova. Ukupan iznos sredstava koji će […]

Obavještenja

Treći upisni rok

K O N K U R S za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija  u akademskoj 2018/2019. godini na Medicinskom fakultetu u Foči   Organizaciona jedinica Kontakt informacije Studijski program Prvi ciklus Samofinansiranje MEDICINSKI […]

Obavještenja

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE BORAVKA I PUTOVANJA…

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE BORAVKA I PUTOVANJA U OKVIRU SARADNJE ISTRAŽIVAČA KOJI RADE NA REALIZACIJI ZAJEDNIČKIH NAUČNOISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA U OKVIRU NAUČNE I TEHNOLOŠKE SARADNJE IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE AUSTRIJE ZA PERIOD 2019-2020 Konkurs Obrazac

Obavještenja

Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekta u 2018. godini.

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 6/12,  33/14 i 66/18) i člana 5. Pravilnika o sufinansiranju naučnoistraživačkih projekata („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. […]

Obavještenja

Javna odbrana magistarske teze

Milić dr Senka javno će braniti magistarsku tezu pod nazivom ” PRIMJENA TRANSFUZIJE KRVI I KRVNIH DERIVATA U LIJEČENJU PACIJENATA SA PRELOMOM PROKSIMALNOG FEMURA ”. Javna odbrana će se održati u svečanoj sali Medicinskog fakulteta […]

Obavještenja

Javna odbrana magistarske teze

Firesku Govedarica dr Jelena javno će braniti magistarsku tezu pod nazivom  „SOCIOEPIDEMIOLOŠKE I KLINIČKE KARAKTERISTIKE MORBILA  ”. Javna odbrana će se održati u svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Foči, 26.09.2018. godine, sa početkom u 09:00 […]

Obavještenja

Odbrana master rada

Student Todović Ljiljana, javno će braniti master rad pod nazivom „ KVALITET ŽIVOTA OBOLJELIH OD HIPERTENZIJE “, dana 21.09.2018.godine., u 12,00 časova, u Svečanoj sali  Medicinskog fakulteta u Foči. Master rad je dostupan javnosti i […]

Obavještenja

Izveštaj Komisije o ocjeni završenog magistarskog rada

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta u Foči, održanoj 05.10.2017. godine, pod brojem 01-3-1, odobren je projekat izrade magistarske teze pod nazivom „Socioepidemiološke i kliničke karakteristike morbila“  kandidata Firesku-Govedarica dr Jelene. Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća […]