Računarski centar

        

Fakultet posjeduje dva računarska centra sa stalnim pristupom Internetu i potrebnim softverom za održavanje nastavnih aktivnosti.