Fakultet posjeduje dva računarska centra sa stalnim pristupom Internetu i potrebnim softverom za održavanje nastavnih aktivnosti.

Zoran Tošić, diplomirani inženjer elektrotehnike

Stručni saradnik za informatičku podršku

Kontakt telefon: +38766447182, 058/210-420

E-adresa: zoran.tosic@ues.rs.ba