Javna odbrana doktorske disertacije

1. jula 2018. Medicinski Fakultet 0

Viši asistent dr Đorđe Božović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom                                     ”ISPITIVANJE ČVRSTOĆE VEZE KERAMIČKIH MATERIJALA I KOMPOZITNIH CEMENATA NA MIKROISTEZANJE”. Javna odbrana […]