Обавјештења

Извeштaj Кoмисиje o oцjeни зaвршeнoг мaгистaрскoг рaдa

Нa сjeдници Нaстaвнo-нaучнoг виjeћa Meдицинскoг фaкултeтa у Фoчи, oдржaнoj 05.10.2017. гoдинe, пoд брojeм 01-3-1, oдoбрeн je прojeкaт изрaдe мaгистaрскe тeзe пoд нaзивoм „Сoциoeпидeмиoлoшкe и клиничкe кaрaктeристикe мoрбилa“  кaндидaтa Фирeску-Гoвeдaрицa др Jeлeнe. Нa сjeдници Нaстaвнo-нaучнoг виjeћa […]

Обавјештења

Otvorene su prijave za međunarodni konkurs International Medis Awards for Medical Research 2018

Stručni žiri za dodjelu nagrade International Medis Awards ove godine peti put zaredom raspisuje konkurs International Medis Awards for Medical Research za najbolja aplikativna medicinska dostignuća ljekara i farmaceuta u regiji srednje i jugoistočne Evrope.   U […]

Обавјештења

Јавнa одбранa докторске дисертације

Виши асистент др Ђорђе Божовић, јавно ће бранити докторску дисертацију под називом                                     ”ИСПИТИВАЊЕ ЧВРСТОЋЕ ВЕЗЕ КЕРАМИЧКИХ МАТЕРИЈАЛА И КОМПОЗИТНИХ ЦЕМЕНАТА НА МИКРОИСТЕЗАЊЕ”. Јавна одбрана докторске дисертације ће се одржати 18.07.2018. године са почетком у […]