Obavještenje e-NIR

23. novembra 2017. Medicinski Fakultet 0

Obavještavaju se svi nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta da je baza o evidenciji naučnoistraživačkog rada dostupna na adresi: http://enir.unssa.rs.ba/ Mole se svi nastavnici i saradnici […]