Tеме за израду мастер радова на другом циклусу студија студијског програма Здравствена њега

Предмет:  Научно-истраживачки рад у здравственој њези

Проф .др Дејан Бокоњић:

 1. Квалитет живота дјеце са хроничним болестима
 2. Значај комуникационих вјештина и тимског рада у сестринству
 3. Интрахоспиталне инфекције у педијатријској интензивној њези

Проф. др Биљана Мијовић:

 1. Преваленција употребе антибиотика и интрахоспиталних инфекција – оригинални научни рад
 2. Квалитет живота ученика са акнама – оригинални научни рад
 3. Употреба антибиотика и појава болничких пролива изазваних са бактеријом Clostridium difficile

Проф.др Синиша Ристић

 1. Интолеранција на храну – лактозу и глутен,оригинално истраживање или системски прегледни рад
 2. .Биомаркери остецења организма дјеловањем јонизујуцег зрацења, системски прегледни рад

 

Предмет: Теорија здравствене његе и праксе

Доц.др ДивнаКекуш

 

 1. Процес здравствене његе и сестринска пракса – систематски преглед литературе
 2. Образовање и професионализација сестринства – систематски преглед литературе.
 3. Теоријски приступ и етичке дилеме медицинских сестара у палијативној њези –оригинални научни рад или систематски преглед литературе
 4. Психосоцијални аспекти у здравственој њези са обољелима од малигних болести –оригинални научни рад
 5. Прогресивна њега болесника са можданим ударом –оригинални научни рад
 6. Концепти нтегралног комуникационог приступа старим особама или а) болесној дјеци; б) лицима са посебним потребама; ц) особама са психичким сметњама – оригинални научни рад
 7. Организационе интервенције у процесима управљања људским ресурсима: улога главне медицинске сестре руководиоца – оригинални научни рад
 8. Значај интегрисаних комуникација у сестринској пракси у рјешавању сукоба на раду- оригинални научни рад
 9. Модели комуникација н арелацији сестра – пацијент и задовољство у професионалном раду – оригинал инаучни рад
 10. Здравствена њега у заштити менталног здравља младих – оригинал инаучни рад

Предмет:  Квалитет живота болесника

Доц.др ЉиљанаКулић

 1. Утицајфизичког, психичког и социјалног функционисања на квалитет живота болесника
 2. Квалитетживота у геријатријској популацији
 3. Квалитет живот аболесника на палијативној њези
 4. Мерење квалитета живота болесника
 5. Улога медицинских сестара у остваривању квалитета живота болесника
 6. Квалитет живота обољелих од:

а) респираторних болести или психијатријских или гастроинтестиналних болести и др.        или

б) шизофреније или психоза или мултипле склерозе и др. (по избору)


Предмет : Интерперсонална едукација у медицини и здравственој њези

Доц.др ЉиљанаКулић

 

 1. Развоји нтерперсоналне сарадње у међународним оквирима
 2. Улога етичких принципа и принципа здравстве нењеге у интерперсоналној едукацији медицинских

сестара

 1. Интерперсоналне едукације у систему образовања у области здравствен ењеге
 2. Историјски развој интерперсоналне едукације у области здравствене његе
 3. Имплементација интерперсоналне едукације у професионаллном раду у области здравствене његе